Juha Kirstilä blir utrikesminister Kanervas pressattaché

Pressmeddelande 83/2007
11.5.2007

Utrikesminister Ilkka Kanerva har utnämnt samlingspartiets informationschef Juha Kirstilä till sin pressattaché. Kirstilä tillträder posten den 14 maj.

Närmare upplysningar: Juha Kirstilä, tfn 040 552 8200, fornamn.efternamn@kokoomus.fi