Utrikesminister Kanervas och OSSE:s representant i valobservationen i Georgien Alcee L. Hastings presskonferens på Internet

Utrikesminister Ilkka Kanerva och OSSE:s representant i valobservationen i Georgien Alcee L. Hastings håller en gemensam presskonferens måndagen den 7 januari klockan 12.00. Presskonferensen kan senare ses som RealVideo-inspelning på utrikesministeriets webbsidor.

Webbutsändning

 

ETYJ