Omfattande diskussionsagenda under utrikesminister Kanervas besök i Köpenhamn

På agendan för utrikesminister Ilkka Kanervas Danmarksbesök den 8 oktober stod varierande frågor från politik till kultur och diskussionerna berörde allt från Finlands ordförandeskap i OSSE 2008 till Danmarks möjligheter att fungera som en språngbräda för finländska konstnärer. Under det korta besöket träffade Kanerva sin danske kollega Per Stig Møller, generalsekreteraren för sekretariatet för OSSE:s parlamentariska församling Spencer Oliver och ledningen för Finlands kulturinstitut och Finpro i Köpenhamn.

Utrikesminister Per Stig Møller tog emot utrikesminister Kanerva vid det danska utrikesministeriet. I förgrunden ambassadör Eero Salovaara. Utrikesminister Ilkka Kanerva träffade sin danske kollega Per Stig Møller under sitt besök i Danmark den 8 oktober. Ministrarna diskuterade aktuella frågor på EU:s agenda såsom fördragsreformen och EU:s relationer till Ryssland och Nato. På dagordningen stod även Afghanistan och FN:s klimatmöte i Köpenhamn 2009. Slutligen diskuterade ministrarna Finlands ordförandeskap i OSSE 2008 och aktuella frågor inom det nordiska samarbetet.

Under sitt besök bekantade sig Kanerva också med Finlands ambassad, där han träffade ambassadens personal och cheferna för Finlands kulturinstitut och Finpro, som ligger i ambassadens kanslibyggnad. Utrikesministern redogjorde kort för trenden i den finländska utrikespolitiken, varefter ambassadör Eero Salovaara berättade nyheter från ambassaden. Finprochefen Aija Bärlund presenterade Finpros verksamhet för ministern och chefen för kulturinstitutet Esa Alanne informerade om kulturevenemang. I synnerhet kulturutbytet mellan Danmark och Finland väckte diskussion eftersom Danmark ofta utgör en språngbräda ut i världen för finländska konstnärer. Personalen var också intresserad av ministerns synpunkter på miljöfrågor i Östersjöregionen.

I Kanervas fullspäckade program ingick också ett möte med generalsekreteraren för sekretariatet för OSSE:s parlamentariska församling Spencer Oliver. Temat för mötet var Finlands ordförandeskap i OSSE 2008.