Utrikesminister Kanerva besöker Danmark

Pressmeddelande 193/2007
4.10.2007

Utrikesminister Ilkka Kanerva besöker Danmark den 8 oktober för diskussioner med sin kollega Danmarks utrikesminister Per Stig Møller i Köpenhamn. Ministrarna diskuterar centrala frågor på EU:s agenda såsom fördragsreformen, EU:s relationer till Ryssland och Nato samt Mellanöstern och Afghanistan. På dagordningen står även FN:s klimatmöte i Köpenhamn 2009 och Finlands ordförandeskap i OSSE 2008. Därutöver behandlar ministrarna aktuella nordiska samarbetsfrågor.

Utrikesminister Kanerva bekantar sig också med Finlands ambassad samt verksamheten vid Finlands kulturinstitut och Finpro, som ligger i ambassadens kanslibyggnad.

Närmare upplysningar: ambassadrådet Hans Ottelin, enheten för Västeuropa, tfn 09 1605 5569,  utrikesministerns pressattaché Juha Kirstilä, tfn 09 1605 5012, och vid ambassaden i Köpenhamn ambassadsekreterare Mikael Antell, tfn + 45 3313 4214