Utrikesminister Ilkka Kanervas och ambassadör Antti Sierlas presskonferens på Internet den 21 december 2007 om verkningarna av ett eventuellt finländskt Natomedlemskap

Webbutsändning