Utrikesminister Ilkka Kanerva anser att tidtabellen för EU-fördraget är möjlig

FNB Helsingfors 23.7.2007

Regeringskonferensen där medlemsländerna ska förbereda ändringarna i det nya EU-fördraget inleddes på måndagseftermiddagen den 23 juli i Bryssel. Om ordförandelandet Portugals tidtabell håller blir fördraget klart före toppmötet i Lissabon i mitten av oktober. Då kunde det undertecknas redan i år.

Migrations- och Europaminister Astrid Thors (sfp), som leder Finlands delegation, säger att Portugal skött förberedelserna väl och att tidtabellen verkar möjlig att hålla.  "I de officiella talen betonades att fördraget bör bli klart snabbt. Det är exceptionellt att det redan under det inledande mötet delades ut både en exakt fördragstext och förslagen på förändringar", sade Thors till FNB.

Även utrikesminister Ilka Kanerva (saml) tror att tidtabellen kan hålla, även om den är i det striktaste laget.

Om fördraget vinner laga kraft före Europaparlamentsvalen år 2009, betyder det att de enskilda länderna, efter att fördraget undertecknats, skulle ha ett år på sig att ratificera det.

Juristerna börjar gå igenom dokumenten på tisdag. Thors tror att arbetet kommer att ta dem åtminstone till början av september, beroende på hur sommarsemestrarna inverkar på tidtabellen.

Thors säger att den finländska delegationen har en lista på ärenden i vilka eventuella förändringar kommer att granskas speciellt noga. I enlighet med sin tidigare linje poängterar Finland bland annat öppenhetsprincipen inom EU och dess handlingar.

Även Polen, som under tidigare konferenser hållit en strikt linje, förhöll sig försonligt på måndagen. Kanerva tror trots det att landet, då processen framskrider, kan komma att ingripa i vissa detaljer.

Tidpunkten för nästa regeringskonferens torde bli klar i början av september. Då hålls ett inofficiellt utrikesministermöte där det presenteras en rapport över hur arbetet med fördraget framskrider.

EU:s regeringskonferens inleddes