Utrikesminister Ilkka Kanerva: OSSE kan aktivt påverka säkerhetsutvecklingen i det utvidgade Europa

Pressmeddelande 9/2008
10.1.2008

Utrikesminister Ilkka Kanerva offentliggjorde programmet för Finlands ordförandeskap i OSSE Konfliktförebyggande och krishantering kommer att utgöra kärnan i Finlands ordförandeskap, och organisationen ska möta årets utmaningar i samarbete med politiska aktörer, konstaterade nye ordföranden i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE, utrikesminister Ilkka Kanerva i Wien torsdagen den 10 januari.

"Jag tror att organisationen kan och fortsättningsvis kommer att påverka säkerhetsutvecklingen i det utvidgade Europa", sade Kanerva i ett tal till OSSE:s permanenta råd där han presenterade det finländska ordförandeskapets prioriteringar. "Den är både ett forum för politisk diskussion och ett instrument att nå våra gemensamma mål. OSSE ger oss en speciell styrka, det vill säga styrka genom samarbete."

Kanerva tillade att de 56 deltagarländerna måste placera OSSE i ett mer globalt perspektiv. "Vi lever inte i ett OSSE-vakuum utan i en värld där nya risker och möjligheter framträder. Vi har inte enbart gemensamma värderingar och principer, utan även gemensamma intressen."

Kanerva berättade att han har för avsikt att besöka flera länder i regionen, och den första resan företar han till Moldavien nästa vecka. OSSE har 19 fältoperationer i 17 länder i Sydosteuropa, Östeuropa, Sydkaukasien och Centralasien.

Han sade sig också vara oroad över det allvarliga dödläget i förhandlingarna om avtalet om konventionella styrkor i Europa, och kallade avtalet "en hörnsten i den europeiska militära säkerheten".

"Jag ber parterna att hålla i gång en dialog i syfte att lösa meningsskiljaktigheterna. Vi ska till varje pris undvika en urholkning av avtalssystemet", sade ministern.

Han sade sig vara oroad över de djupa meningsskiljaktigheterna i fråga om Kosovos framtida status, och tillade: "Jag tvivlar inte på att OSSE fortsättningsvis ska vara aktivt i Kosovo. Befolkningen i Kosovo, såväl albaner som serber, och utvecklingen av institutionerna behöver fortfarande vår hjälp. Därför ska organisationen fortsätta med sitt viktiga fältarbete till förmån för dem."

Enligt Kanerva kommer det finländska ordförandeskapet att arbeta hårt för att stoppa olaglig spridning av små och lätta vapen, utarbeta planer för bättre gränssäkerhet och gränskontroll, också vid gränsen mellan Tadzjikistan och Afghanistan. Andra prioriteringar är kampen mot intolerans, inklusive diskriminering av romer och sinter, kampen mot människohandel, i synnerhet identifiering och skydd av barnoffer samt att fördjupa integreringen av ett jämställdhetsperspektiv och att samarbeta inom sjötransporter och transporter på inre vattenvägar.

Kanerva sade dessutom att OSSE bör fortsätta med sitt värdefulla arbete i samband med val, men erkände att organisationens valobservation lyft fram oenigheter mellan vissa OSSE-länder även om "det inte behöver vara så i fortsättningen".

"Jag vädjar till alla berörda regeringar att samarbeta med OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter ODIHR", sade han. "Alla deltagarländer kan och bör fortsättningsvis arbeta för att utveckla sina demokratiska institutioner, bland annat valsystemet, i enlighet med överenskomna åtaganden och etablerad praxis", sade han.

Han uppmanade deltagarländerna att fullgöra organisationens politiska åtaganden enligt de gemensamma värderingarna demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.

Kanerva inbjöd de kommande ordförandeländerna Kazakstan (2010) och Litauen (2011) att delta i planeringen av långsiktiga aktiviteter tillsammans med den nuvarande trojkan Spanien, Finland och Grekland.

"Jag vill inbjuda "kvintettens" utrikesministrar att identifiera eventuella gemensamma prioriteringar för att göra planeringen bättre. Jag är redo att ställa upp som värd för ett möte för de fem länderna i Finland", sade han.

Kanerva uttryckte oro över att OSSE ännu inte enats om budgeten för 2008, och sade sig hoppas att en lösning är nära. "Det är nödvändigt för en god styrning av OSSE", sade han.

Närmare upplysningar: utrikesministerns pressattaché Juha Kirstilä, tfn 040 552 8200, och chefen för informationsenheten Juha Markkanen, tfn 040 520 3925

Minister Kanervas tal på engelska

Webbutsändning av minister Kanervas tal(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Webbutsändning av minister Kanervas presskonferens(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Programmet för Finlands ordförandeskap i OSSE (avautuu uuteen ikkunaan)  (på finska)

ulko- ja turvallisuuspolitiikka