Utrikesminister Erkki Tuomiojas presskonferens om FN:s generalförsamling

Utrikesminister Erkki Tuomiojas presskonferens om FN:s generalförsamling

Finland stöder FN:s generalsekretare Kofi Ammans arbete för att förnya den av FN ledda krishanteringen, sade utrikesminister Erkki Tuomioja vid en presskonferens den 20.12.2000 på UM:s press- och kulturavdelning. Han konstaterade, att generalsekreteraren har gjort ett gott arbete och åtnjuter den internationella gemenskapens förtroende. Finland stöder också Sveriges strävanden att utveckla krishanteringen. FN:n och EU:s beredskap på detta område kompletterar varandra.

Tuomiojas presskonferens finns i sin helhet på Real Audio (på finska)YK