Utrikesminister Dimitrij Rupel: Slovenien vill följa finländsk framgångsstory

Sloveniens utrikesminister Dimitrij Rupel är i Finland på ett tvådagars besök på inbjudan av utrikesminister Erkki Tuomioja. Rupel och Tuomioja diskuterade bl.a Sloveniens position vid EUs utvidgningsförhandlingar. Vid utrikesministrarnas presskonferens idag betonade Rupel ländernas goda relationer, vilka han önskade skulle bevaras som sådana även efter Slovenien blivit medlem av EU.

Enligt Rupel vill slovenerna lära sig av Finlands politisk-ekonomiska framgång som EU-medlem. Rupel uttryckte även sitt lands önskan att utvidgningstidtabellen skulle hålla även om det finns vissa "oroväckande moln vid horisonten". Dylika "moln" är den kommande folkomröstningen i Irland och reformeringen av unionens lantbrukspolitik. Just för lantbrukspolitikens del hoppas Slovenien tålmodighet från EUs sida. Slovenien önskar också att ansökarländerna skulle få delta i nästa regeringskonferens.

Rupel berättade att Slovenien hoppas bli Nato-medlem efter toppmötet i november. Den svåra frågan om den internationella brottsdomstolen kommenterade Rupel på så sätt att att Slovenien vill jämka stridande viljor. "Vi uppskattar USAs och Natos roll inom den fredsbevarande verksamheten. I viss mån förstår vi våra amerikanska vänners oro i den här frågan", konstaterade Rupel, men poängterade att Slovenien inte vill försvaga den internationella brottsdomstolen, som är "en värdefull och viktig institution".

Sloveniens utrikesminister träffar under besöket även statsminister Paavo Lipponen, utrikeshandelsminister Jari Vilén och riksdagens talman Riitta Uosukainen.

EU
NATO