Utrikeshandelsminister Vilén: Rysslandshandelns betydelse växer

Handeln mellan Finland och Ryssland befinenr sig i stark tillväxt och Ryssland har blivit Finlands femte viktigaste exportland, berättade utrikeshandelsminister Jari Vilèn i sin första morgonkaffestund för journalister onsdagen den 16 januari. Rysslands marknader intresserar finländska företag och handelns tekniska hinder och gränsproblem utreds. En central målsättning för i år är att få till stånd ett avtal om investeringsskydd mellan Finland och Ryssland, något som minister Vilén hoppas att sker redan under våren. Han konstaterade också att det ligger i Finlands intresse att stöda Rysslands medlemskap i världshandelsorganisationen WTO.

En av handelspolitikens viktigaste arbetsfält i år är starten för WTOs nya handelsrunda. Efter handelsförhandlingskommitténs möte i slutet av januari bör strukturen i förhandlingsrundan vara klar. Det är meningen att få WTOs verksamhet att motsvara dagens krav, bl.a för multilaterala miljöavtal, varors och tjänsters marknadstillgång och delvis även för regler.

Utrikeshandelsminister Vilén berättade också att han tänker ägna tid åt att befrämja Finlands export och internationalisering. För ändamålet kommer han att reservera åtskilliga resedagar. I februari leder han en företagsdelegation till Filippinerna och Thailand och i mars står Argentina, Chile, Uruguay och Brasilien i turen. I senare planer finns också en exportbefrämjande resa till Kina. Resorna planeras enligt företagens, även små och medelstora företags, önskemål. Vilén presenterade även utrikesministeriets servicesidor på nätet där man vid sidan av kontaktuppgifter upplyser om de tjänster som UMs handelspolitiska avdelning och beskicklingarna kan ge företagenWTO