Utrikeshandelsminister Sasi: Doha startskott för ny förhandlingsrunda


Jag spår att startskottet för världshandelsorganisationen WTOs nya förhandlingsrunda sker på minisitermötet i Doha, konstaterade utrikeshandelsminister Kimmo Sasi på sin presskonferens i Helsingfors torsdagen den 1 november. Enligt Sasi var mötet i Seattle en god läxa. Denna gång har man omsorgsfullt planerat mötet och det finns bara ett begränsat antal öppna centrala frågor kvar, och för dem har man konkreta alternativ.

Sasi tror ändå inte att det blir lätt att nå ett avtal. Det finns problem på närmast fyra områden: rundans omfattning, landbruket, specialförmåner för utvecklingsländerna och tillgången på läkemedel. WTO-reglerna förutsätter enighet, vilket betyder att ett enda av de 142 medlemsländerna kan utnyttja möjligheten att driva sina egna intressen, påminde Sasi som är en av viceordförandena vid ministermötet som inleds den 9 november i Doha, Quatar.

Enligt Sasi utgör det att mötet hålls i Quatar en viktig signal av förtroende till de moderata arabländerna, även om man från medborgarorganisationernas sida klagat på dyra resor till det avlägsna värdlandet och på visumtvånget. Men det kommer att finnas NGOs på plats och deras representanter kommer att få träffa t.ex. höga representanter för EU och WTO. Några våldsamma demonstrationer kommer man inte att behöva frukta, sade Sasi.

För Finlands del är centrala mål för WTO-mötet en sänkning av tullerna på industrivaror och på handeln med tjänster, som utgör en allt större andel av vår utrikeshandel. Beträffande offentliga anskaffningar är Finland ett av världens minst korrumperade länder och därför kräver vi transparens, vilket är ett effektivt sätt att minska mutor och stärka de finländska företagens ställning. Det är viktigt för Finland att man skapar gemensamma konkurrensregler för att avskaffa de nationella monopolen. Ett investeringsskyddsavtal för WTOs medlemsländer skulle vara nyttigt i synnerhet för de små länderma. Dessutom kommer man säkert att föra en intensiv debatt om hur minska de inhemska subventionerna för jordbruket, sade Sasi.


WTO