Utrikeshandels- och utvecklingsminister Väyrynen diskuterade virkestullar med kommissionär Mandelson

Pressmeddelande 250/2007
19.11.2007

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen träffade kommissionär Peter Mandelson i Bryssel måndagen den 19 november. Temat för mötet var de ryska virkestullarna, en knäckfråga i den ryska anslutningsprocessen till WTO. Mandelson konstaterade att kommissionen väntar sig ett kompromissförslag av Ryssland inom kort.

Väyrynen berättade att virkestullarna står på agendan för statsminister Matti Vanhanens besök i Moskva den 27 november. Också Väyrynen deltar i besöket. Väyrynen redogjorde för sitt möte med den ryska handelsministern Elvira Nabiullina förra veckan. Kommissionär Mandelson välkomnade Finlands aktivitet i frågan.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen deltar för närvarande i ett rådsmöte för EU:s utvecklingsministrar i Bryssel. Rådet behandlar bland annat de ekonomiska partnerskapsavtalen som ska ingås med länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, koherens i utvecklingspolitiken och temat säkerhet och utveckling. Det sistnämnda temat behandlades vid försvarsministrarnas och utvecklingsministrarnas gemensamma sammanträde. Rådet fortsätter på tisdagen.

Närmare upplysningar: tjänstemannasekreterare Päivi Nevala, mobil 040 753 4375