Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen ordförande vid EBRD:s årsmöte i Kazan

Pressmeddelande 91/2007
18.5.2007

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen besöker ryska Tatarstans huvudstad Kazan den 20-21 maj. Han är ordförande vid det 16:e årliga mötet för Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling EBRD:s styrelse. Den ryske ministern för ekonomisk utveckling och handel German Gref och finansminister Aleksej Kudrin förväntas representera värdlandet vid mötet.

Bland de viktigaste frågorna vid årets möte är beslutet om bankens vinstdelning.

Minister Väyrynen har i egenskap av ordförande även tillfälle till inofficiella samtal med den närvarande ryska ledningen och bankens chef Jean Lemierre. Samtalen antas gälla frågor som berör investeringar och energi.

EBRD inrättades 1991 för att stödja övergången till demokrati och öppen marknadsekonomi i Central- och Östeuropa och forna Sovjetunionen. Medlemmar i banken är 61 stater, Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbanken EIB. Bankens projekt genomförs i 29 länder. Banken är den mest betydande finansiären (4,9 miljarder euro år 2006) inom sitt arbetsfält. Styrelsen är bankens högsta beslutsfattande organ.

Den finländska delegationen består av företrädare för utrikes-, finans-, handels- och industri- och miljöministeriet.

Närmare upplysningar: chefen för enheten för närområdessamarbetet Petri Salo, tfn 040 568 7932, ministerns pressattaché Pirjo-Liisa Heikkilä, tfn 040 705 5623