Utrikeshandels- och utvecklingsminister Väyrynen till OECD:s ministermöte

Pressmeddelande 85/2007
14.5.2007

OECD håller sitt årliga ministerrådsmöte i Paris den 15-16 maj. Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen leder Finlands delegation.

Det övergripande temat för ministermötet är "Innovation - främjande av OECD:s arbete för tillväxt och rättvisa". Ministrarna behandlar globalisering, tillväxt och rättvisa, innovationer och tillväxt, utmaningar för det multilaterala handelssystemet och OECD:s utvidgningsprocess.

Bland de ekonomiska temana behandlas bland annat globaliseringens inverkan på kommande reformbehov. På agendan står även genomförande av innovationsfrämjande reformer, investeringar i forskning och innovationer samt en eventuell reformering av upphovsrättssystemet.

På handelsagendan står framtida utmaningar för ett öppet multilateralt handelssystem och OECD:s eget arbete för att möta dessa utmaningar.

Mötet leder till ett beslut i utvidgningsfrågan och efter ministermötet sammanställer ordföranden resultaten av mötet.

Om de temaområden som behandlas vid ministermötet anordnas i likhet med tidigare år ett parallellt offentligt evenemang, OECD Forum, som består av totalt 16 paneldiskussioner på hög nivå. Panelen består av ledare och experter från affärslivet, politiken och frivilligorganisationer från olika delar av världen.

Närmare upplysningar: utrikesrådet Vesa Hölttä, utrikesministeriets enhet för OECD- och investeringsskyddsfrågor och särskilda ekonomiska relationer, tfn 040 527 4903