Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen betonade vikten av snar lösning i trätullsfrågan

Pressmeddelande 90/2007
16.5.2007

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen träffade EU:s handelskommissionär Peter Mandelson onsdagen den 16 maj i Paris i samband med OECD:s ministerkonferenes. Väyrynen betonade under den diskussion han förde med Mandelson hur angeläget det är att man finner en lösning på den situation som beslutet om höjda exporttullar på rundvirke har lett till.

”På grund av skogsindustrins permitteringsvarning brådskar det än mer att nå fram till en hållbar lösning. Jag framförde ett önskemål till kommissionären att man på ett eller annat sätt kunde ta upp frågan om trätullar också på fredagen i Samara, Ryssland när EU:s och Rysslands toppmöte äger rum” sammanfattade Väyrynen i Paris.

Närmare information: handelspolitiska avdelningens chef Jorma Korhonen, tel.09 1605 5042, ministerns tjänstemannasekreterare Juha Pyykkö, tel. 09 1605 6171