Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen till Turkiet för att främja exporten

Pressmeddelande 186/2007
27.9.2007

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen företar en exportfrämjande resa till Turkiet den 2-5 oktober. Ministern åtföljs av en företagsdelegation på drygt 15 personer från företag bland annat inom skogs-, telekommunikations-, miljö-, och energisektorn. Ordförande för företagsdelegationen är direktören med ansvar för samarbetsrelationer och samhällsansvar vid Nokia Veli Sundbäck.

Syftet med besöket är att främja kontakterna mellan det finländska och turkiska näringslivet och finländska företags handel med Turkiet. Den finländska exporten till Turkiet har under de senaste åren ökat med cirka 20 procent årligen. Turkiets medlemskapsförhandlingar med EU och landets goda ekonomiska utveckling utgör en god grund för en vidareutveckling av relationerna. Besöket främjar även investeringar mellan Finland och Turkiet.

Värd för minister Väyrynens besök i Turkiet är den turkiska ministern med ansvar för utrikeshandel Kürsat Tüzmen. Därutöver träffar minister Väyrynen bland annat industriminister Zafer Caglayan, miljö- och skogsbruksminister Veysel Eroglu och trafikminister Binali Yildirim. Ministermötena behandlar förutom en utökning av de handelsekonomiska samarbetsmöjligheterna även bland annat bilaterala relationer, klimatfrågor och Turkiets medlemskapsförhandlingar med EU.

Närmare upplysningar: utrikessekreterare Sami Pirkkala, tfn 09 1605 6146, och ministerns specialmedarbetare Ossi Martikainen, tfn 040 592 6769