Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen till Slovakien för att främja exporten

Pressmeddelande 240/2007
8.11.2007

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen åker till Slovakien för att främja exporten den 12-13 november. Ministern åtföljs av en företagsdelegation på över 10 representanter för företag inom skogs-, telekommunikations-, och miljösektorn.

Syftet med resan är att främja affärskontakter mellan finländskt och slovakiskt affärsliv och öka finländska företags handel med Slovakien. Finlands handelsutbyte med Slovakien har varit obetydligt, även om Slovakien så gott som fördubblat sin utrikeshandel under de senaste fyra åren. Den gynnsamma ekonomiska utvecklingen i Slovakien utgör en god grund för en vidareutveckling av de ekonomiska relationerna. Avsikten med besöket är också att främja investeringar mellan Finland och Slovakien.

Minister Väyrynens slovakiska värd är ekonomiministern med ansvar för utrikeshandel L'ubomír Jahnátek. Minister Väyrynen träffar dessutom bland annat utrikesminister Ján Kubis. Ministrarna diskuterar möjligheter att öka det handelsekonomiska samarbetet, men också bland annat ländernas bilaterala relationer, klimatfrågor och aktuella EU-frågor.

Närmare upplysningar: utrikessekreterare Christina Lehtinen, Central- och Sydosteuropa, tfn 09 1605 6572, och ministerns specialmedarbetare Ossi Martikainen, tfn 040 592 6769