Utrikeshandel- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen på sjukledighet till den 12 augusti

Minister Väyrynen på presskonferens den 26 juli Utrikeshandel- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen höll på torsdagen den 26 juli en presskonferens på utrikesministeriets informations- och kulturavdelning sedan han lämnat sjukhuset för att få återhämta sig hemma. Väyrynen blev behandlad på Mejlans sjukhus med ballongutvidgning på grund av en propp i kransartären. Väyrynen sade att han är i gott skick, och skulle enligt egna ord gärna ha hållit en presskonferens redan på tisdagen om en sådan bara hade varit möjlig att ordna på sjukhuset.

Minister Väyrynen beskrev sin sjukdomsattack som han utsattes för på söndagen på presstillfället. Ministern hade fått smärtor i bröstet på söndagen, men inte blivit dess mera oroad över situationen, eftersom han fått ett liknande anfall i november. Då gick han igenom undersökningar men inga problem hittades. Väyrynen sökte sig trots allt till vård hos arbetsplatsläkaren på måndagen. Undersökningarna fortsatte på Mejlans sjukhus, och på kvällen klarnade diagnosen för propp i kransartären. Åkomman åtgärdades omedelbart med ballongutvidgning.

Enligt läkarna var fallet osedvanligt, eftersom Väyrynen inte fick de för sjukdomen typiska symptomen. Väyrynen påpekade också att lyckan nog var med honom eftersom han kom undan med så lite. Däremot om han inte skulle ha annullerat sin tjänsteresa som var planerad för söndagen, skulle följderna ha kunnat vara avsevärt allvarligare, och därtill skulle det ha varit svårare att söka sig till undersökningar och få vård.

Ministern har blivit ordinerad sjukledighet fram till den 12 augusti. Eftersom Väyrynens semester skulle ha tagit slut vid samma tidpunkt kommer extra arrangemang för vikariat inte att behövas. Som det ser ut nu kommer sjukledigheten heller inte att påverka ministerns tjänsteuppgifter. Väyrynen kommer att åka på exportpromotionsresan till Rumänien och Bulgarien som planerat den 3-4 september.

Omöjligt att informera tidigare om sjukdomen

Paavo Väyrynen Som kommentar till spekulationerna i pressen de senaste dagarna kring dröjandet av informeringen, sade Väyrynen att man inte skulle ha kunna informera tidigare eftersom det inte fanns någon information att ge. Diagnosen fick han först på måndag kväll, och därefter utfördes  ingreppet omedelbart. Först på tisdag morgon diskuterade han med den vårdande läkaren om vad man skulle informera. Direkt därefter informerades det om saken.

Väyrynen försäkrade att han mår bra, och att han är nöjd med den vård han fått. Han uttryckte sin lättnad över att infarkten var så pass lindrig. Sjukdomen kräver dock behandling i fortsättningen, och ministern kommer att måsta äta flere olika mediciner. Enligt läkarens ordination skall Väyrynen så småningom öka motioneringen, och han berättade också att han redan hunnit med god framgång kliva upp för riksdagshusets trappor. För övrigt bör ministern bara fortsätta med de goda levnadsvanorna han redan haft. Den dagliga motionen skall han dock försöka öka en aning, då den inte blivit av under denna ministerperiod på samma sätt som tidigare, berättade han.

Webbutsändningen av presskonferensen (avautuu uuteen ikkunaan)