Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen talar vid seminarium om den nordliga dimensionen

Pressmeddelande 92/2007
18.5.2007

Utrikesministeriet och forskningscentrum för den nordliga dimensionen vid Villmanstrands tekniska universitet arrangerar det internationella seminariet "The Renewed Northern Dimension Policy and the Next Steps - Focus on Energy Efficiency, Innovations and Logistics" den 31 maj-1 juni. Seminariet hålls vid Villmanstrands tekniska universitet.

Utrikesministeriets huvudtalare vid seminariet är utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen. Övriga huvudtalare är bland annat Nordiska ministerrådets generalsekreterare Halldór Ásgrímsson, rådgivaren för det regionala samarbetet vid Europeiska kommissionen Janos Herman och biträdande avdelningschefen för det ryska utrikesministeriets avdelning för Europasamarbete Andrey Avetisyan.

Vid seminariet diskuteras bland annat hur den nordliga dimensionens politik, som år 2006 blev en gemensam politik för EU, Ryssland, Norge och Island, kunde genomföras i synnerhet inom sektorerna trafik och logistik samt innovation och energieffektivitet.

Närmare upplysningar: enhetschef Maimo Henriksson, tfn 09 1605 6186, ambassadrådet Marja-Leena Vuorenpää, tfn 09 1605 5627, utrikesministeriets enhet för den nordliga dimensionen, Jari Jumpponen, tfn 05 621 2673, Maija Kuiri, tfn 05 621 2902, Villmanstrands tekniska universitet, www.lut.fi/nordi(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Seminarieprogrammet på engelska (avautuu uuteen ikkunaan)