Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lehtomäki på exportfrämjande resa till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten

Pressmeddelande 7/2007
10.1.2007

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki gör en exportfrämjande resa till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten 15-18 januari. Med ministern följer en finländsk delegation som representerar över tjugo företag. Bland annat finns pappers-, metall-, energi- och telebranscherna representerade, likaså miljöteknologin, undervisningssektorn och livsmedelsindustrin. Ordförande för företagsdelegationen är Tieturi Vision Oy:s verkställande direktör Jukka Ropponen.

Resans syfte är att göra finska företags kunnande känt bland Saudiarabiens och Förenade Arabemiratens myndigheter och företag, få färsk information om utvecklingen i målländernas affärsverksamhetsmiljö samt främja investeringar som riktar sig till Finland. Bägge målländers ekonomi växer för tillfället kraftigt och investeringsboomen som pågår erbjuder goda möjligheter till utökad och mångsidigare handel och investering.

I Saudiarabien träffar Lehtomäki bland andra handelsminister Hashim Al-Yaman som fungerar som värd för besöket, utrikesminister Saud Al-Faisal och andra viktiga ministrar. Förutom främjandet av det handelsekonomiska samarbetet och andra bilaterala frågor diskuterar ministern vid sina möten också läget i Mellanöstern och Persiska viken samt relationerna mellan EU och Gulfstaternas samarbetsråd. Under besöket förbereder man också undertecknandet av ett investeringsavtal mellan Finland och Saudiarabien som ska ske senare under året.

I Förenade Arabemiraten är det handelsminister sheikha Lubna bint Khalid Al-Qasimi som är värd för minister Lehtomäkis besök. Förutom Al-Qasimi kommer Lehtomäki att träffa bland andra Förenade Arabemiratens utrikesminister sheik Abdullah Al-Nahya och andra ministrar. Vid sidan av handelsrelationerna och andra bilaterala frågor kommer aktuella regionala ärenden och WTO-frågor att tas upp i diskussionerna.

På alla tre orter som ministern besöker – Riad, Abu Dhabi och Dubai – arrangeras dessutom företagsseminarier i samarbete med lokala handelskamrar.

Närmare upplysningar: utrikessekreterare Leena Pylvänäinen, enheten för Mellanöstern och Nordafrika, tfn. 09 1605 6278, och ministerns tjänstemannasekreterare Juha Pyykkö, tfn. 09 1605 6171.