Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lehtomäki undertecknade nytt investeringsavtal mellan Finland och Kazakstan

Pressmeddelande 10/2007
11.1.2007

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lehtomäki undertecknade i Astana, Kazakstan tisdagen den 9 januari ett nytt ömsesidigt avtal mellan Finland och Kazakstan som främjar och skyddar investeringar. För Kazakstans del var det handels- och industriminister Vladimir Sergeevich Shkolnik som undertecknade.

När avtalet träder i kraft ersätter det avtalet från år 1988.

Det nya avtalet beaktar dagens centrala principer för behandling och skydd av investeringar och utgör en anmärkningsvärd förbättring jämfört med det gamla avtalet när det gäller att främja finländska investeringar och att utnyttja Kazakstans ekonomiska potential.

Speciellt viktigt är att avtalet innebär att finska investeringar i Kazakstan garanteras minst lika god behandling som inhemska eller andra länders investeringar och investerare.

Samtidigt som man strävar efter att främja finländska investeringar i Kazakstan med avtalet, hoppas man också att det leder till större intresse bland kazakstanska investerare för de investeringsmöjligheter som Finland har att erbjuda.

Finland har gällande avtal för att främja och skydda investeringar med 52 länder. Av Centralasiens länder har Finland gällande eller färdigt förhandlade avtal med Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Kirgizistan, Moldavien, Turkmenistan och Uzbekistan.

Närmare upplysningar:handelsråd Kimmo Sinivuori, utrikesministeriet, tfn. 09 160 56167