Utlänningsverket blev Migrationsverket 1.1.2008

Utlänningsverkets namn har ändrats till Migrationsverket 1.1.2008. Namnändringen hänför sig till reformerna angående immigration i regeringsprogrammet för statsminister Vanhanens II regering: vid inrikesministeriet bildas en helhet som ansvarar för immigration och integration.

Migrationsverkets uppgifter är desamma som för dess företrädare: asyl-, uppehållstillstånds- och medborgarskapsärenden. Från arbetsministeriet flyttades till Migrationsverket vid årsskiftet migrationsbiblioteket som sammanslås med verkets eget bibliotek. Biblioteket öppnas i februari. Beslut om eventuella andra uppgifter som verket får ta hand om fattas senare.

Migrationsverket, som använder förkortningen Migri, verkar på tre orter: i Helsingfors, Villmanstrand och Kuhmo.

Förmedlingen av Migrationsverkets samtal överförs till inrikesförvaltningens servicecentral (palke)

Förmedlingen av Migrationsverkets samtal överförs till inrikesförvaltningens servicecentral (palke) i Kajana så verket har inte längre en egen växel. Personalen vid Utlänningsverkets telefonväxel flyttar till Migrationsverkets kundserviceteam och sköter i fortsättningen kundservicen som ges per telefon. Migrationsverket kan på detta sätt effektivera sin kundservice.

Migrationsverkets kontaktinformation

Växel: 071 873 0431
Fax: 071 873 0730
E-post: maahanmuuttovirasto@migri.fi, förnamn.efternamn@migri.fi
Postadress: PB 18 (Bryggerigatan 2 A) 00581 Helsingfors
Internetsidor: www.migri.fiKundservice

Tfn 071 873 3400
Brädgårdsgatan 10, Helsingfors
Migrationsbiblioteket
Bryggerigatan 1, Helsingfors
kirjasto@migri.fi