Ulkomaalaislakiin ehdotetaan muutoksia

Valtioneuvosto antoi 1.11.2018 eduskunnalle esityksen laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta. Esitys koskee ulkomaalaislaissa säädettyä DNA-tutkimusta oleskelulupa-asioissa ja muutoksenhakua viisumiasioissa.

Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että asianosainen voisi itse ottaa DNA-tutkimusta varten suun limakalvolta näytteen Maahanmuuttoviraston tai ulkoasiainhallinnon virkamiehen valvonnassa. Näytteenottoon ei enää näissä tilanteissa tarvittaisi terveydenhuollon ammattihenkilöä. eikä näytteenottopaikkaa enää säänneltäisi. Muutos koskisi sekä Suomessa että ulkomailla otettavia DNA-näytteitä.

Esityksen tavoitteena on lisäksi uudistaa viisumiasioiden muutoksenhakua siten, että oikaisuvaatimusmenettely olisi viisumivelvollisten ja viranomaisten toiminnan näkökulmasta mahdollisimman nopea, laadukas ja selkeä menettely. Viisumivelvollisten oikeusturvaa vahvistettaisiin siten, että toimivalta oikaisuvaatimusten käsittelyyn ja ratkaisemiseen olisi ulkoministeriöllä. Oikaisuvaatimuksen käsittelymaksua koskevalla uudistuksella pyrittäisiin niin ikään varmistamaan hyvä ja viivytyksetön oikeudenhoito. Samalla laissa määrättäisiin maksun palauttamisesta viisumivelvolliselle, jos ulkoministeriön oikaisuvaatimuspäätös tai hallinto-oikeuden viisumivalitusta koskeva päätös olisi lopputulokseltaan myönteinen siten, että viisumi on myönnettävä viisumivelvolliselle.

Esitys on osa ulkoministeriössä vireillä olevaa konsulipalveluiden kehittämistä koskevaa hanketta sekä hallituksen kärkihanketta säädösten sujuvoittamisesta ja normien purkamisesta.

Ehdotuksen mukaan laki tulisi voimaan 1.5.2019