Ulkoasiainhallintoa uudistetaan

Ulkoasiainhallintoa uudistetaan tukemaan uutta ulko- ja turvallisuuspolitiikan aikakautta huomioiden muun muassa Nato-jäsenyyden mukanaan tuomat lisävelvoitteet.

Ulkoministeri Elina Valtonen asetti 30. elokuuta 2023 ulkoministeriön sisäisen työryhmän valmistelemaan ministeriön uudistusta pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti. Työryhmän toimikausi on 4.9.–1.12.2023.

Työryhmä on toiminut aktiivisesti toimikauden alusta lähtien ja sen toimeksiantona on tarkastella kaikkia ulkoministeriön tehtävien, tavoitteiden ja toimintatapojen näkökulmasta keskeisiä alueita:

  • johtamista
  • toimintatapojen kehittämistä
  • voimavarojen kohdentamista
  • osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä
  • organisaatiorakenteeseen ja 
  • edustustoverkkoon liittyviä muutoksia.

Uudistuksen tavoitteena on tehdä ministeriöstä entistä tehokkaampi muuttuvassa työympäristössä ja keskittyä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin intresseihin, talouskasvun edistämiseen, kansainvälisiin taloussuhteisiin ja teknologiseen kehitykseen.

Henkilöstöä kuullaan

Uudistuksessa henkilöstön ääntä kuullaan ja työryhmä pitää erittäin tärkeänä kaikkien osallistamista uudistukseen. Ministeriön osastoille ja Suomen ulkomaanedustustoille on lähetetty pyyntö antaa näkemyksiä uudistuksesta. Työryhmä on järjestänyt avoimia kyselytunteja koko henkilöstölle ministeriössä ja edustustoissa. Lisäksi henkilöstöllä on ollut mahdollisuus anonyymisti antaa kommentteja Webropol-kyselyllä.

Työryhmän jäsenet vierailevat toimikauden aikana myös osastojen johtoryhmäkokouksissa. Henkilöstöjärjestöjen edustajia ja keskeisiä sidosryhmiä kuullaan kattavasti erikseen.

Työryhmä valmistelee suositukset

Tarkastelun pohjalta työryhmä laatii raportin, jossa se antaa ministeriön johdolle konkreettisia suosituksia. Raportti luovutetaan ulkoministeriön ministereille joulukuun alussa.