Twinning: Suomelle hieno tunnustus komissiolta

Euroopan komissio on valinnut Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen Twinning-hankkeen yhdeksi viime vuoden Twinning-menestystarinoista. Hanke toteutettiin Azerbaidzhanissa vuosina 2016–2019 ja Suomen lisäksi siinä olivat EU-jäsenmaista mukana Itävalta sekä Latvia. Komissio myöntää vuosittain vain muutaman vastaavan tunnustuksen.

Kahden ja puolen vuoden aikana toteutettiin 80 asiantuntijamatkaa Azerbaidzhaniin. Kuvassa hanketta Bakussa koordinoinut Katja Lovén assistentteineen .Kuva: Rahila Karimova.
Kahden ja puolen vuoden aikana toteutettiin 80 asiantuntijamatkaa Azerbaidzhaniin. Kuvassa hanketta Bakussa koordinoinut Katja Lovén (vas.), sekä assistentit  Rahila Karimova ja Gunel Soltanova. Kuva : Rahila Karimova.

"Olemme ylpeitä komission päätöksestä valita hankkeemme koko EU:n tasolla menestystarinaksi. Kyseessä on tervetullut tunnustus tekemästämme työstä. Asiasta oli viitteitä jo loppuvaiheessa, kun EU:n delegaation virkamiehet kertoivat olevansa hankkeeseemme erityisen tyytyväisiä", kertoo projektipäällikkönä toiminut Harri Pietarila Ilmatieteen laitokselta.

Hankkeella kehitettiin ilmanlaadun seurantaa Azerbaidzhanissa ja se toteutettiin yhteistyössä maan ekologia- ja luonnonvara-asioista vastaavan ministeriön kanssa. Kahden ja puolen vuoden aikana ministeriön edellytyksiä raportoida keräämäänsä ja analysoimaansa tietoa vahvistettiin ja ilmanlaadun seurantajärjestelmän tueksi laadittiin kansallinen toimintasuunnitelma. Ilmatieteen laitos veti Suomen, Itävallan ja Latvian muodostamaa konsortiota. Suomesta mukana oli myös Suomen ympäristökeskus.

"Hankkeella saavutettiin merkittäviä tuloksia ja meille oli alusta alkaen tärkeää, että saisimme niille mahdollisimman laajasti näkyvyyttä. Työmme ansiosta paikallisen ministeriön sivuille kootaan edelleen seurantadataa yhdeltä Bakun ilmanlaadun mittausasemalta. Vaikka itse hanke onkin jo päättynyt, ovat mittaustulokset näin avoimesti kaikkien nähtävissä. Saamamme tunnustus kertoo, että komissio arvostaa tehtyä työtä. Pidän tätä arvokkaana viestinä erityisesti tulosten kestävyyttä ajatellen", korostaa hanketta Bakussa koordinoinut Katja Lovén Ilmatieteen laitokselta.

Komission tunnustus myönnettiin kaikkiaan neljälle Twinning-hankkeelle. 

Suomi on aktiivinen Twinning-toimija

EU-rahoitteisilla Twinning-hankkeilla kehitetään hallintoa ja lainsäädäntöä pääasiassa Euroopan unionin lähialueilla. Toiminta linkittyy EU:n naapuruus- ja laajentumispolitiikkaan. EU:n jäsenmaat kilpailevat hankkeista tarjouskilpailuissa, joiden perusteella kumppanimaat valitsevat toteuttajat. Yksittäinen Twinning-hanke kestää noin kaksi vuotta ja tyypillisesti budjetti on 1-2 miljoonaa euroa. Suomessa toimintaa koordinoi ulkoministeriön Twinning-tiimi.

Suomi on ollut mukana Twinningissä vuodesta 1998 alkaen ja on väkilukuunsa suhteutettuna yksi EU:n aktiivisimmista jäsenmaista. Komission tunnustus tulee sikälikin osuvaan aikaan, että Suomi saavutti viime keväänä huomionarvoisen 200 Twinning-hankkeen rajapyykin. Sattumalta Suomen 200. hanke toteutetaan sekin Azerbaidzhanissa.

"Twinning on erinomainen kehittämisinstrumentti, joka tukee eri maiden julkisten hallintojen yhteistyötä. Suomalainen osaaminen tunnetaan sen korkeasta laadusta ja toimijamme menestyvätkin hienosti Twinning-hankkeiden tarjouskilpailuissa. Tätä kautta saamme tehokkaasti hyödynnettyä EU-rahoitusta osaamisemme viennissä", ulkoministeriön Eurooppa-osaston osastopäällikkö Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve toteaa.

 

Eerikki Vainio, asiantuntija, ulkoministeriön Twinning-tiimi