Tuomioja nöjd med utvecklingen i Makedonien


”Jag är nöjd med det makedoniska parlamentets beslut den 15.11. att ändra landets grundlag så att det möjliggör ratifieringen av EUs och Makedoniens stabilitets- och associationsavtal och arrangeranget av en donatariekonferens”, sade utrikesminister Erkki Tuomioja på tisdagen 20.11. i Makedoniens huvudstad Skopje. Tuomioja samtalade med den finländska pressen i en telefonkonferens.
”Parlamentet bör ännu godkänna en lag om lokal förvaltning. Dessutom väntar vi på avtalet mellan Makedonien och internationella valutafonden IMF samt på OSSE-missionens rapport”, sade Tuomioja och tillade att det är möjligt att konferensen kan ordnas redan före jul.

Under besöket träffade Tuomioja utrikesminister Mitreva, premiärminister Ghiorgevski och representanter för Makedonien parlament samt EUs specialsändebud i Makedonien Le Roy. Tuomioja besöker också Albanien, där han träffar bl.a president Meidan, statsminister Meta och utrikesminister Dad. Från Albanien åker han till Rom för att samtala med Italiens utrikesminister Ruggiero, innan han onsdag kväll återvänder till Helsingfors.EU