Tuomioja och Ivanov framhöll betydelsen av närområdessamarbete

Utrikesminister Erkki Tuomioja och Rysslands utrikesminister Igor Ivanov berättade på sin presskonferens i Helsingfors den 11 maj att deras respektive länder kommer särskilt att satsa på att utveckla närområdessamarbetet, som genom Finlands EU-medlemskap får mera djup och bredd. Ivanov önskade att Ryssland just genom finländskt stöd skulle kunde befrämja EUs nordliga dimension och öka samarbetet mellan EU och Ryssland på olika områden.

Tuomioja berättade att utrikesministrarna även beslutat förlänga grundavtalet mellan länderna från 1992 med ytterligare fem år. I avtalet definieras relationerna mellan länderna på basen av internationell rätt.Dessutom erbjuder avtalet en grund för utvecklingen av närområdessamarbetet, miljösamarbetet samt kultur- och vetenskapskontakterna.

I stället för en Nato-utvidgning sade sig Ivanov önska en diskussion om en bred europeisk säkerhetsmodell, som inte äventyrar något lands intrssen. Ivanov berättade också att man idag i Moskva påbörjat förhandlingar om USAs planerade missilförsvarssystem. Enligt Ivanov skulle det vara viktigt att så fort som möjligt få med också andra länder i förhandlingarna.

Spionfallet som avslöjades i Vasa militärdistrikt berördes inte i utrikesministrarnas samtal. Enligt Tuomioja fanns det inget behov att diskutera frågan. "Enligt den information som jag erhållit är detta en helt finländsk angelägenhet, där man från Rysslands sida inte på något sätt gjort orätt utan tvärtom handlat helt korrekt.Sålunda har vi inte haft någon som helst orsak att blanda oss i frågan. Ärendet kommer att behandlas i Finland", säger Tuomioja.

Grundavtalet mellan Finland och Ryssland fortsätter att vara i kraft

EU
Venäjä
lähialueyhteistyö
pohjoinen ulottuvuus