Utvidgningen tema vid Ilves-Tuomioja-samtal

Utvidgningen av Europeiska Unionen var ett centralt tema då Estlands utrikesminister Toomas Hendrik Ilves samtalade med sin värd, utrikesminister Erkki Tuomioja onsdagen 9.5. 2001 i Helsingfors.
“Vi har varit medvetna om att de verkligt svåra frågorna dyker upp i något skede, och det tycks vara nu, sade utrikesminister Ilves på en presskonferens och hänvisdade till kommissionens förslag att begränsa arbetskraftens rörlighet i samband med utvidgningen.
“Jag tycker att arbetskraftens fria rörlighet är en grundrätt inom unionen och inte bör inskränkas. Undersökningar i Estland visar att få ester skulle flytta utomlands”, sade Ilves.

Utrikesminister Tuomioja poängterade att Finland inte planerad några egna begränsningar. “Finland har stött komissionens förslag, enligtt vilket medlemsländerna själva kan besluta om de inför övergångsperioder för arbetskraftens rörlighet. Finland har inte beslutat om man utnyttjar denna
möjlighet. I Finland känner man en viss oro för arbetskraftens fria rörlighet i samband med utvidgningen av EU”, sade Tuomioja.

På en redaktörs fråga om Finland kan stöda de baltiska ländernas Nato-medlemskap, svarade Ilves: “Finland kan inte aktivt stöda balternas Nato-medlemskap eftersom det inte självs är medlem i försvarsunionen. Vi förstår situationen. Någon tredje part kan ha problem med tolkningen av spörsmålet.”

Vid utrikesministrarnas möte behandlades även säkerheten i Europa, Ryssland, men också problemen inom shippingen i Östersjön.








EU-jäsenyys
Viro