Dom i ett ärende gällande avfallshanteringsplan för hamnar

Statsrådets kommunikationsenhet

Pressmeddelande 270/2007
3.10.2007


Europeiska gemenskapernas domstol ger torsdagen den 4 oktober sin dom i ett finländskt mål. Det är fråga om en talan som Europeiska kommissionen väckt mot Finland och som gäller direktiv 2000/59/EG om mottaggningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester. Kommissionen anser att Finland inte handlat i enlighet med direktivet då landet inte utarbetat och genomfört planer för mottagandet och hanteringen av avfall för alla hamnar inom den tidsfrist som direktivet förutsätter.

Finlands regering har i den skriftliga behandlingen i ärendet medgett att avfallshanteringsplanerna för alla hamnar inte genomförts i tid.

EG-domstolens domar kan läsas på domstolens webbplats på adressen http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=sv(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan). Domarna kommer i allmänhet in på webbplatsen på eftermiddagen den dag de avkunnats. Målets nummer är C-523/06

Ytterligare information: lagstiftningsrådet Joni Heliskoski, utrikesministeriet, tfn (09) 1605 5709