Dom i ett ärende gällande lagen om koncernbidrag

Statsrådets kommunikationsenhet

Pressmeddelande 198/2007
17.7.2007


Europeiska gemenskapernas domstol ger onsdagen den 18 juli sin dom i ett ärende gällande en finländsk begäran om förhandsavgörande. Det är fråga om högsta förvaltningsdomstolens begäran om förhandsavgörande om huruvida den finska lagen om koncernbidrag kan anses förenlig med gemenskapsrätten.

Högsta förvaltningsdomstolen vill med sin begäran om förhandsavgörande få klarhet i om de bestämmelser i EG-fördraget som gäller etableringsrätten och fri rörlighet för kapital samt direktivet om moderbolag och dotterbolag utgör ett hinder för ett sådant system som föreskrivs i den finska lagen om koncernbidrag. Enligt det finska systemet är en förutsättning för rätten att avdra koncernbidrag vid beskattningen att både givaren och mottagaren av koncernbidraget är inhemska bolag.

Finlands regering ansåg i den skriftliga förhandlingen i ärendet och i den muntliga förhandlingen vid gemenskapernas domstol den 16 maj 2006 att systemet enligt den finska lagen om koncernbidrag inte bryter mot gemenskapsrätten. Systemet kan motiveras utgående från en balanserad fördelning av beskattningsbefogenheten, risken för dubbla avdrag för förlust och förhindrande av kringgående av skatt.

Generaladvokat Juliane Kokott gav sitt förslag till avgörande i ärendet den 12 september 2006. Generaladvokaten ansåg att gemenskapsrätten inte utgör hinder för ett system enligt den finska lagstiftningen om koncernbidrag i sådana fall som anges i begäran om förhandsavgörande.

EG-domstolens domar kan läsas på domstolens webbplats under adressen http://curia.europa.eu/sv/content/juris/index_form.htm(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan). Domarna kommer i allmänhet in på webbplatsen på eftermiddagen den dag de avkunnats. Målets nummer är C-231/05

Ytterligare information: lagstiftningsrådet Johanna Himmanen, utrikesministeriet, tfn 09 1605 5716