Tubettaja Mmiisas koosti nuorten toivekirjeen vuodelle 2030

Tubettajan toinen kestävään kehitykseen liittyvä video vertailee nuorten mietteitä läheltä ja kaukaa sekä kertoo, miten Suomi edistää maailmalla Agenda 2030 -tavoitteita.

Miisa meloo
Miisan somekanavien seuraajia puhuttivat erityisesti eriarvoisuus ja ilmastonmuutos.

Videon julkaisu 20.11. ajoittuu lapsen oikeuksien päivään, joka on yksi YK-yhteistyön tunnetuista merkkipaaluista. Myös kestävän kehityksen tavoitteet ovat maailmanjärjestöltä historiallinen saavutus: vuonna 2015 laadittiin kaikkia valtioita koskeva suunnitelma siitä, millaiseen tulevaisuuteen pyrimme vuoteen 2030 mennessä.

Yhteistyössä ulkoministeriön kanssa tubettaja Mmiisas – eli Miisa Rotola-Pukkila – kysyi syyskuussa sosiaalisen median kanaviensa seuraajilta, mitkä olisivat heidän toiveensa maailman tulevaisuudelle. Tänään julkaistavalla videollaan hän kertoo saamistaan vastauksista. Tulevaisuuden toiveita kuullaan nuorilta myös Nepalista, Etiopiasta ja Tansaniasta.

Samankaltaisia toiveita Suomessa ja maailmalla

YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitteesta painottuivat eriarvoisuuden vähentäminen, ilmastoteot ja muut ympäristöä koskevat tavoitteet sekä sukupuolten välinen tasa-arvo.

”Kiinnostavaa oli se, että myös nuorilta, jotka asuvat toisella maailmaa, nousi tosi paljon samoja teemoja kuin omilta seuraajiltani Suomessa”, Miisa pohtii.

”Tosin mittakaavassa on eroa. Suomessa ilmaston lämpeneminen voi näkyä leutoina talvina, kun taas nepalilainen nuori mies kirjoitti, että heillä lisääntyvät luonnonkatastrofit, kuten tulvat tai maanvyöryt.”

Suomi edistää Agenda 2030 -tavoitteita kehitysyhteistyön kautta

YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelma tähtää köyhyyden poistamiseen ja hyvinvoinnin turvaamiseen ympäristölle kestävällä tavalla. Se koskee kaikkia maailman maita ja velvoittaa edistämään kestävää kehitystä sekä kotimaassa että globaalisti. Maailmalla Suomi edistää YK-tavoitteita erityisesti kehitysyhteistyön kautta.

Alueilla, joilla vaihtelevat sääolot entisestään vaikeuttavat toimeentuloa ja maanviljelyä, Suomi tukee sopeutumista ilmastonmuutokseen. Yli sata maata hyötyy Suomen tukemista ennakkovaroitusjärjestelmistä ja 150 maata ohjelmistotyökaluista, joilla voidaan seurata metsien tilaa. Eriarvoisuutta ovat vähentäneet monet vammaisten asemaa tukevat hankkeet, kuten koulujärjestelmän uudistus Etiopiassa, sekä sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

”Joskus uutiset maailmalta saavat tulevaisuuden näyttäytymään epävarmana omassa mielessä, mutta tämmöiset yhteiset suunnitelmat luovat toivoa, asioiden eteen tehdään paljon koko ajan. Oli hienoa lukea myös kirjeitä, joissa luvattiin itsekin toimia paremman tulevaisuuden eteen.”

Miisa julkaisi kaksiosaisen videosarjan ensimmäisen osan 18. syyskuuta.

Videot ovat katsottavissa Mmiisasin Youtube-kanavallaLinkki toiselle web-sivustolle..

Lue lisää: Ulkoministeriö: Agenda 2030