Industriländernas engagemang i utvecklingen har bedömts: Finland på femte plats

Pressmeddelande 203/2007
10.10.2007

Finland placerade sig på femte plats i indexet för som mäter hur mycket OECD-länderna engagerar sig i utvecklingen år 2007. Före Finland placerade sig länder vars utvecklingspolitik av tradition har varit stark: Nederländerna, Danmark, Sverige och Norge. Det idag publicerade Commitment to Development Index utarbetas av det amerikanska forskningscentret Centre for Global Development.

Indexet bedömer bidragsgivarländernas insatser för att förbättra utvecklingsländernas ställning på sju olika politiska områden utgående från insamlat statistiskt material. Förutom utvecklingsbistånd granskas handel, investeringar, inflyttning, miljö, säkerhet och teknologi. Om industriländerna menar allvar med att stödja utvecklingsländerna borde det i stor utsträckning återspeglas i beslutsfattandet på olika områden, konstaterar CDI.

Evalueringsresultaten kommer vid en lämplig tidpunkt för Finland där regeringen som bäst håller på att förbereda ett nytt utvecklingspolitiskt program. Den så kallade utvecklingspolitiska konsekvensen var den klara tyngdpunkten i Vanhanens första regerings utvecklingspolitik, och man förbinder sig att bekräfta den också i den nuvarande regeringens program. Med utvecklingspolitisk konsekvens avses att de utvecklingspolitiska målsättningarna konsekvent beaktas och stöds också i andra politiska områdens beslut.

De fyra länderna i toppen skiljer sig klart från resten. Deras verksamhet i olika branscher är jämnt positiv men det är utvecklingssamarbetets kvalitet och kvantitet som ger dem toppbetyg.

Här utgör Norge ett undantag som får väldigt låga poäng för sin handelspolitik som skyddar den egna marknaden, men som ändå delar den tredje platsen med Sverige på grund av sitt utvecklingssamarbete.

I indexets slutända befinner sig Japan vars utvecklingssamarbete är knutet till japanska anskaffningar, riset skyddat av väldiga importtullar och immigrationspolitiken sträng. USA på fjortonde plats får låga poäng bland annat därför att landet inte har ratificerat internationella fördrag.

Finland är starkare än de övriga OECD-länderna när man ser till säkerhet, teknologi och att stödja ansvarsfylld investeringspolitik. Det förbättrade resultat gällande miljön förklaras av att man jämfört med år 2005 då utsläppen var exceptionellt små. Finlands säkerhetspolitik får erkännande av CDI för de medvetna besluten att aktivt delta i fredsoperationer, vårt lands vapenexportprinciper enligt vilka vi inte exporterar vapen till länder som är odemokratiska eller befinner sig i krig. Investeringspolitikens poäng höjs bland annat beroende på vårt stöd till Världsbankens verksamhet för att utveckla utvecklingsländernas mineralindustri och skogsförvaltning.

Svagast är Finland enligt CDI när det gäller immigration, där vi hamnade på femtonde plats. Finlands andel invandrare bland befolkningen hör till de lägsta bland alla jämförelseländerna, och mängden invandrare med låg utbildningsnivå som anländer till Finland har endast ökat en aning. CDI anser att Finlands anspråkslöst tilltagna mottagande av flyktingar är en svaghet. Den enda starka sidan när det gäller Finlands immigration är att internationella studerande inte behöver betala terminsavgifter.

Indexet visar att det ännu återstår mycket att göra för länderna för att beakta och stödja utvecklingsmålen. Den uppfattningen bekräftas också av Europeiska unionens första rapport om utvecklingspolitisk konsekvens, utgiven i september.

Mera information: avdelningschef Ritva Koukku-Ronde, tel. 09 1605 6490 och rådgivare Suvi Virkkunen, tel 09 1605 5157, utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning, http://www.cgdev.org/cdi(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)