Tekoäly ja ihmisoikeudet kestävän kehityksen apuna

Huoli internetin turvallisuudesta ja kehittyviin digitaalisiin sovelluksiin liittyvistä riskeistä on kasvanut viime vuosina. Tekoälyn mahdollinen väärinkäyttö esimerkiksi kasvojentunnistusteknologiassa tai automatisoidun datasisällön muokkaamisessa voi heikentää demokratia- ja oikeusvaltiokehitystä ja johtaa esimerkiksi vähemmistöjen aseman huononemiseen. Hallitusten välinen ihmisoikeusjärjestö Freedom Online Coalition (FOC) avaa tuoreessa kannanotossaan ihmisoikeuksien ja tekoälyn välistä yhteyttä.

Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö FOC julkisti 5.11.2020 Kanadan johdolla laaditun kannanoton, jonka mukaan tekoälyn hallinnan, kehittämisen ja käytön tulisi julkisella sektorilla olla linjassa kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa. Hallitusten ei tulisi käyttää tekoälysovelluksia autoritaarisiin tarkoituksiin tai sorron välineenä.

Ulkoministeri Pekka Haaviston valtiosihteeri Johanna Sumuvuori korosti vuoden 2020 kansainvälisen Internet Governance Forum-tapahtuman yhteydessä 5. marraskuuta 2020 tekoälyteknologian mahdollisuuksia tukea kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista: ”Suomi on onnistunut kansainvälisten vertailuiden mukaan uusien digitaalisten teknologioiden hyödyntämisessä hyvinvoinnin lisäämiseksi yhteiskunnassa. Olemme myös panostaneet tekoälyyn liittyvän perusosaamisen kehittämiseen Suomessa ja maailmanlaajuisesti ilmaisen Elements of AI -verkkokurssin myötä.”

Suomi tukee digitaalista yhdenvertaisuutta

Sumuvuoren mukaan avointa ja turvallista internetiä edistävän Freedom Online Coalitionin työn olevan entistä tärkeämpää, jottei digitalisaatiokehitys jätä ketään jälkeensä. Suomelle on tärkeää, että ihmisoikeudet, erityisesti naisten ja lasten oikeudet, turvataan myös verkossa. Suomi toimii ensi vuonna 32 maan muodostaman järjestön puheenjohtajamaana. ”Puheenjohtajuuskautemme keskittyy erityisesti yhdenvertaisuuden ja digitaalisen kehityksen kysymyksiin, tekoälyn vaikutuksiin sekä autoritaaristen hallintojen haasteeseen”, Sumuvuori toteaa. 

FOC:n tekoälyä ja ihmisoikeuksia koskeva kannanotto korostaa valtioiden velvollisuutta turvata ihmisoikeuksien toteutuminen alueellaan sekä valtioiden roolia edistää yritysten, järjestöjen ja muiden toimijoiden läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta tekoälyn käytössä. Tarvitaan laajaa sekä kansallista että kansainvälistä yhteistyötä tekoälyyn liittyvien riskien arvioinnissa ja hallinnassa, tekoälyn kehittämisessä sekä käyttöön liittyvien parhaiden käytäntöjen muodostamisessa. Myös tekoälyyn liittyvässä koulutuksessa on käytävä läpi samanaikaisesti teknologioiden mahdollisuuksia ja riskejä.

 ”FOC-puheenjohtajuus tukee Suomen työtä myös muissa digitaalista yhdenvertaisuutta edistävissä kansainvälisissä prosesseissa, joissa olemme johtavassa asemassa. Esimerkiksi UN Womenin viisivuotisessa Generation Equality -tasa-arvohankkeessa Suomi vetää teknologiaan ja innovaatioihin liittyvää toimintakoalitiota”, valtiosihteeri Sumuvuori toteaa.

Lisätietoja:

Janette Sorsimo UM/POL-40  

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi

https://freedomonlinecoalition.com/(Linkki toiselle verkkosivustolle)