Teknologia-alan epätasa-arvoon on puututtava – Tasa-arvon algoritmi -kampanja hakee ratkaisuja usein näkymättömään, mutta merkittävään ongelmaan

Ulkoministeriön kampanja on osa maailmanlaajuista Generation Equality -yhteistyötä. Suomi kuuluu teknologiaan ja innovaatioihin keskittyvän tasa-arvokoalition johtajistoon. Tavoitteena on, että tasa-arvosta ja teknologisesta osaamisesta tunnettu Suomi näyttää esimerkkiä teknologia-alan tasa-arvon edistämisessä.

Tänään startannut Tasa-arvon algoritmi -kampanja pyrkii edistämään tasa-arvoa teknologia-alalla ja teknologian avulla. Kampanjalla halutaan aktivoida keskustelua ja löytää tapoja edistää alan avoimuutta, kilpailukykyä ja vetovoimaa sekä innostaa tyttöjä ja naisia tekniikan alalle.

”Naisten ja tyttöjen oikeudet ovat Suomen ulkopolitiikan keskiössä. Generation Equality ja Tasa-arvon algoritmi tarjoavat ainulaatuisen tilaisuuden edistää teknologia-alan globaalia tasa-arvoloikkaa. Tähän tarvitsemme kaikkien toimijoiden apua”, sanoo tasa-arvosuurlähettiläs Katri Viinikka.

Maailman talousfoorumin uusin Gender Gap –raportti laskee, että tasa-arvon saavuttaminen talouselämässä maailmanlaajuisesti kestäisi nykytahdilla 267 vuotta. Kansainvälisissä analyyseissä teknologiasektori on nostettu esimerkiksi alasta, jolla tasa-arvokehitys on poikkeuksellisen hidasta. 

Tällä hetkellä naisten osuus maailman ICT-alan töissä on keskimäärin alle 35 %. Innovaatiotoiminta ei useinkaan huomioi naisten ja tyttöjen tarpeita, eivätkä naiset teknologiakehittäjinä ja yrittäjinä saa riittävästi tukea. Lähes kolme neljästä internetiä käyttävästä naisesta on kokenut jonkinlaista verkkoväkivaltaa tai altistunut sille.

”Koronapandemia on muokannut arkielämäämme ja yhteiskuntiamme perustavanlaatuisesti. Teknologia tarjoaa meille nyt mahdollisuuksia vihreään ja oikeudenmukaiseen jälleenrakennukseen. Tällöin tulee kuitenkin huolehtia siitä, että teknologia kuuluu kaikille. Pandemia-aika on myös lisännyt naisten ja tyttöjen kokemaa verkkohäirintää. On ehdottoman tärkeää, että digitaaliset ympäristöt ovat turvallisia ja mahdollistavat jokaisen osallistumisen”, sanoo innovaatiosuurlähettiläs Jarmo Sareva.

Teknologian merkitys ja rooli yhteiskunnissamme korostuu päivä päivältä ja parhaimmillaan se voi toimia tasa-arvoistavana muutosvoimana maailmassa. Ulkoministeriö kutsuu kaikki teknologia-alan vaikuttajat mukaan tasa-arvon algoritmin luomiseen: jakamaan esimerkkejä toimivista käytännöistä, johtamaan esimerkillä ja rakentamaan teknologia-alaa, yhteiskuntaa ja maailmaa, jotka eivät jätä ketään ulkopuolelle.
Tasa-arvon algoritmi on osa YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin koordinoimaa, maailmanlaajuista ja eri toimijat yhdistävää Generation Equality -yhteistyötä.

Yhteistyön tavoitteita ovat:

  • Puolittaa digitaalisten teknologioiden saatavuuteen sekä digitaaliseen lukutaitoon
  • liittyvä sukupuolikuilu.
  • Lisätä investointeja tasa-arvoa edistäviin teknologioihin ja innovaatioihin 50 % ja tukea näin naisyrittäjiä sekä naisten ja tyttöjen tarpeisiin vastaavien ratkaisujen kehittämistä.
  • Kaksinkertaistaa teknologia-aloilla työskentelevien naisten määrä.
  • Toimia sukupuolittunutta verkkoväkivaltaa sekä teknologiavälitteistä väkivaltaa ja syrjintää vastaan.

Lisää tietoa kampanjasta ulkoministeriön verkkosivulla (avautuu uuteen ikkunaan) 

Lisätietoa: 

Generation Equality -koordinaattori Tanja Leikas-Bottá, puh. +358 295 350 370.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.