Teija Tiilikainen ny statssekreterare vid utrikesministeriet

Minister Ilkka Kanerva presenterade sin politiska statssekreterare Teija Tiilikainen. J ag är glad att en så meriterad person som politices doktor Teija Tiilikainen utnämndes till statssekreterare vid utrikesministeriet vid statsrådets sammanträde i dag, konstaterade utrikesminister Ilkka Kanerva vid en presskonferens den 10 maj. Tiilikainen, som är partipolitiskt obunden, bedömde att hennes jobb vid den starka expertorganisationen formar sig enligt ministerns anvisningar.

På grund av min bakgrund vore det mest naturligt för mig att fungera som sakkunnig, tillade Tiilikainen. Minister Kanerva intygade att utrikesministeriets första så kallade politiska statssekreterare inte är i chefsställning i förhållande till personalen. Tiilikainen har som särskild uppgift att bevaka genomförandet av regeringsprogrammet och bistå ministern i alla väsentliga aspekter av det strategiska ledarskapet. Utrikesministeriets tjänstemannaledning förblir oförändrad, betonade Kanerva.

Politiska statssekreterare i tunga ministerier

Kanerva berättade att samlingspartiet kommer att ha politiska statssekreterare i fyra tunga ministerier, det vill säga finans-, social- och hälsovårds-, undervisnings- och nu även utrikesministeriet. "Utnämningen återspeglar att vi tar ansvaret för utrikespolitiken på fullaste allvar."

Kanerva påpekade att regeringsprogrammet med dess detaljerade utrikespolitiska prioriteringar och mål bygger upp en stark profil för Finland. Aktivitet i internationella frågor kräver tillräckliga resurser.

Ministern berättade att han känner Tiilikainen sedan länge som en obestridlig och inflytelserik expert inom den utrikes- och säkerhetspolitiska sektorn. Tiilikainen kan dessutom tolka politiken, vilket är viktigt i den här uppgiften, tillade Kanerva.

Relationerna Estland-Ryssland väckte diskussion

Pressen var förutom utnämningen även intresserad av Estlands och Rysslands relationer i anslutning till det så kallade statybråket. Minister Kanerva bekräftade att även Finland i likhet med de andra EU-medlemsländerna fått ett brev av den ryske utrikesministern Lavrov om Rysslands ståndpunkter i frågan. I brevet redogjorde Ryssland för sina synpunkter på statybråket. Kanerva bedömde att konfliktens akuta skede är över och situationen bättre under kontroll. Det ryska brevet innehöll ingen större dramatik.