Tausta: Sambia

Sambian syyskuussa 2006 järjestetyt presidentin-, parlamentti- ja paikallisvaalit sujuivat hyvin ja vakuuttivat kansainvälisen yhteisön maan demokratian vakaudesta. Vaalikampanja oli yksittäisiä mielenilmaisuja lukuun ottamatta väkivallaton. Äänestäjistä 70,4 prosenttia käytti äänioikeuttaan. Poliittisten puolueiden toiminta vaalien alla oli vapaata.

Presidentti Mwanawasa jatkaa valtion päämiehenä ja talouskasvujohteisen ja demokraattisia periaatteita ja ihmisoikeuksia kunnioittavan politiikan "takuumiehenä". Mwanawasa on myös tunnettu korruptionvastaisesta taistelustaan. Sambia toimeenpanee parhaillaan myös Afrikan hyvän hallinnon vertaisarviointia.  

Sambian perustuslakiuudistus on meneillään. Taustalla vaikuttavat 2005 annettu perustuslakia arvioineen komitean raportti sisällöllisine suosituksineen ja sitä seurannut laaja konsultaatiokierros. Sambiassa vallitsee laaja yhteisymmärrys peruslain uudistamisen tarpeellisuudesta, samalla kun menettelytavoista ja sisällöistä on käyty ärhäköitäkin keskusteluja. Perustuslakikonferenssi tulee valmistelemaan perustuslain.

Kansalaisjärjestöt ja media voivat toimia Sambiassa suhteellisen vapaasti. Ne ovat olleet paikallisesti merkittäviä palvelutuottajia sekä äänekkäitäkin vaikuttajia. Lisäksi kansalaisjärjestöt ovat osallistuneet Sambian kansallisen kehityssuunnitelman konsultaatioihin ja ovat mukana sen toteutuksen seurannassa. Kansalaisjärjestöjä vaivaa usein kuitenkin toiminnallisen ja hallinnollisen kapasiteetin puute.

Suomen ja Sambian suhteet

Suomen ja Sambian väliset diplomaattisuhteet solmittiin vuonna 1968. Maiden väliset suhteet perustuvat ennen kaikkea kehitysyhteistyöhön. 1970-luvulla alkanut kehitysyhteistyö hiipui 1990-luvulla, mutta vuoden 2001 lopulla pidettyjen vaalien jälkeen kehitysyhteistyön toimintaympäristö Sambiassa muuttui ratkaisevasti uuden presidentin toteutettaessa reformeja ja ottaessa tiukan otteen korruptioon. Vuoden 2004 kehityspoliittisessa ohjelmassa Sambiasta tuli yksi Suomen kahdenvälisen kehitysyhteistyön pitkäaikaisista kumppanimaista.

Suomen kahdenvälinen apu Sambiaan on kasvamassa merkittävästi - 3,77 miljoonasta eurosta vuonna 2003 tämän vuoden suuunnitelmien mukaiseen 15 miljoonaan euroon.

Suomen ja Sambian välillä toukokuussa 2004 käydyissä yhteistyöneuvotteluissa sovittiin maittemme välisten kaupallis-taloudellisten suhteiden kehittämisestä. Viime vuosikymmenillä suomalaisyritysten toiminta Sambiassa on enimmäkseen ollut kehitysrahoitteista ja yleisesti ottaen vähäistä.

Helmikuussa 2006 ulkomaankauppa- ja kehitysministeri MariI Kiviniemen vierailun yhteydessä ministeriseurueeseen kuuluneella kauppavaltuuskunnalla oli mahdollisuusluoda kontakteja ja kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia sambialaisten yritysten kanssa.

Kokonaisuudessaan Suomen ja Sambian välinen kauppa on ollut vähäistä. Vuonna 2006 Sambian toi Suomeen tuotteita alle 5 miljoonan euron edestä. Tärkeimmät tuontituotteet olivat sokeri, kahvi ja tee. Samana vuonna Suomi vei Sambiaan lähinnä koneita ja puhelimia alle 30 miljoonaa euron arvosta. Todellisuudessa kauppaa on kuitenkin enemmän kuin mitä tilastot osoittavat esimerkiksi eri yritysten tytäryritysten viennin kautta.

Suomen ja Sambian hallitusten välinen investointisuojasopimus allekirjoitettiin varaulkoministeri Davison Mulelan vierailun yhteydessä syyskuussa 2005.