Bakgrund: Egypten – Mellanösterns Kina eller Indien?

Egypten håller på att ta lärdom av Kinas och Indiens ekonomiska tillväxt. Handeln och de ekonomiska relationerna med båda länderna växer kraftigt. Indien har på kort tid blivit Egyptens största exportland.

Indien – och Kina i ännu högre grad – är länder som trots att de är beroende av energi och råvaror har utvecklat produktionskapacitet som hör till världens absoluta toppklass. Arabländerna exporterar gas och olja och har i någon mån utvecklat turismnäringen, men inom det regionala samarbetet och integrationen har de knappt gjort några framsteg.

Hur är det möjligt att länder som är politiskt sett så olika varandra som det kommunistiska Kina och världens största demokrati, Indien, har uppnått så anmärkningsvärda resultat? Vad borde arabländerna lära sig av dem?

Den egyptiska tidningen Al-Ahrams kolumnists slutledning är att arabländerna behöver en liberal politisk miljö för att uppnå en hållbar ekonomisk utveckling; ”Inte reaktionära förvaltningar som opererar bakom stängda dörrar och vilseleder genom att hänvisa till demokrati och traditioner.”

De senaste femtio åren har visat att envälde och fåmannavälde har varit destruktivt för arabvärlden, både politiskt och ekonomiskt. Befolkningen som har befriats från ockupation har hamnat i nationalistiska diktatorers våld, vilket inte är ägnat att föda företagsverksamhet eller initiativrikedom: här har vi de politiska utgångspunkterna för den misslyckade ekonomiska politiken.

Trots allt är kolumnistens sammanfattning positiv: ”Ett sunt politiskt klimat som bygger på rättstatsprincipen och ett effektivt skolsystem erbjuder en grund för en fungerande ekonomisk politik som leder till hållbar ekonomisk tillväxt.”

Kinesisktegyptiskt mobiltelefonsamarbete

En färsk nyhet förtäljer att ITIDA (Egyptens informationsteknologiska utvecklingscenter) har slutit ett avtal med Kina om framställning av mobiltelefoner, som är värt 50 miljoner US-dollar. Shenzhens borgmästare som undertecknade avtalet för Kinas del konstaterade att Egypten kan komma att bli ”Mellanösterns Kina”. Även om den kinesiska parten har erfarenhet av att tillverka 150 000 telefoner om dagen och man kommer att förse de egyptiska telefonerna med arabiska program är både myndigheterna och experterna reserverat inställda till projektet. Det är den kinesiska kvaliteten som förorsakar oro, verklig eller imagerelaterad.”Vi vet ju alla att kinesiska produkter tenderar att sluta fungera efter några månader.”

Men på grund av sitt billiga pris har de här produkterna garanterad åtgång. Åtgången stöds delvis just av att produktcykeln är så kort.

Enligt en annan färsk nyhet har datatrafikministeriet MITC ställt målet för offshoretjänsternas intäkter vid 1,1 miljarder dollar till år 2010. Egyptens placering som offshoreaktör var nummer 12 för ett par år sedan.

Enligt ministeriet placerade Egypten sig på samma nivå som världsettan Indien men blev klart efter på områden som personalberedskap och företagsklimat. Ministeriet eftersträvar därför att ändra på situationen bland annat genom att utöka utbudet av riskkapital (med hjälp av en särskild teknologisk utvecklingsfond) för att bistå nya livskraftiga it-företag.

Med privat och offentligt finansierade partnerskapsprogram har man hittills inte fått till stånd mer än ett tiotal företag, och ministeriet riktar nu sin uppmärksamhet mot teknologiparken Smart Village och dess kläckningsverksamhet. Samtidigt satsar man på att utöka mängden utbildad arbetskraft. ”Skillnaden mellan marknadens behov och det som universiteten producerar är fortfarande väldigt stor.”

Nu när ministeriet försöker föda upp flera företagare i Egypten måste det också förmå ändra på den brist på förtroende som vanligen riktas mot offentliga projekt.

Indien har blivit ett föredöme för Egypten i strävan efter att bli en betydande faktor i världsekonomin. Egyptens och Indiens ekonomiska relationer har ökat enormt på kort tid. I Egypten har man lagt märke till att Indien redan nu är världens fjärde största ekonomi och att den kommer att vara åtminstone på tredje plats efter USA och Kina under de två följande decennierna.

Handelns historiska proportioner gemensamma för Egypten och Indien

Det finns mycket gemensamt hos Egypten och Indien: kontrasterna mellan det gamla och det nya, fattigdomen och rikedomen, globaliseringen och de lokala traditionerna, kolonialtiden och den därpå följande tiden av socialism, nationalism och ekonomisk väckelse, den internationella handelns långa historia, jordbrukets modernisering, hemmamarknaderna som riktar in sig på den egna medelklassen, samt arbetskraftskostnaderna, råvarupriserna och den konkurrensfördel som det geografiska läget medför.

Indien har agerat snabbare och effektivare än Egypten med att utnyttja dessa starka sidor för sin ekonomiska tillväxt. Man ska naturligtvis inte heller glömma den proportionella fördel som Indiens befolkningsmängd utgör – liksom Kinas.

Indien blev Egyptens största exportland år 2006, och den tredje största handelspartnern. Egyptens export ökade med 150 procent jämfört med föregående år och uppnådde en nivå på 1,4 miljarder dollar. Egyptens importtillväxt från Indien var mera behärskad (20 %, värde 350 miljoner dollar). Av Egyptens export består 95 procent av olja och naturgas. Indiens investeringar i Egypten har också ökat i rask takt. Det gäller bland annat sektorer som gödsel, kemisk industri, textilier och bilreservdelar.

Egypten leder på turismens område

Inom servicesektorn är det Indien som leder med sina stödfunktioner och externaliserade it-tjänster. Egypten håller också på att målmedvetet utveckla sin kapacitet för externaliserade tjänster, inte som konkurrent med Indien utan i samarbete. ITIDA har slutit intentionsavtal med två indiska externalisationsföretag, Wipro och Satyam, för att de ska inleda verksamhet i Egypten. 

Men vad kan Indien lära sig av Egypten? Enligt den indiska ambassadören har Egypten åtminstone utnyttjat turismnäringen bättre än Indien. Dessutom är Egyptens byggnadsindustri välkommen att investera i Indien.

Kommer Egypten då att bli Mellanösterns Kina eller Mellanösterns Indien, som tidskriften IT Week förutspår? Vad den ekonomiska utvecklingen kan säkert bägge komma i fråga, men ur helhetsperspektiv är nog Indien förenat med färre problem.

Hannu Halinen, Kairo

Skribenten är Finlands ambassadör i Egypten

tietoyhteiskunta