Takaisinperintä Kirkon ulkomaanavun Somalia-hankkeessa

Ulkoministeriö perii Kirkon ulkomaanavulta takaisin 50 000 euroa, joiden valtionapupäätöksen mukaista käyttöä ei ole voitu todentaa.

Takaisinperintä koskee ulkoministeriön rauhanvälityskeskuksen vuonna 2021 myöntämää tukea Somalian kansallisen sovintoprosessin edistämiseksi. Tukea hallinnoi Kirkon ulkomaanavun Somalian maatoimisto. Tuella oli tarkoitus vahvistaa somalialaisten laajapohjaista osallistumista kansalliseen konsultaatioon ja siten ennaltaehkäistä poliittisen väkivallan eskaloitumista ennen vaaleja. Tuen käyttöä tähän tarkoitukseen ei ole kuitenkaan voitu todentaa. 

Asia tuli esiin Kirkon ulkomaanavun sisäisessä tarkastuksessa. Takaisinperintä perustuu valtionavustuslakiin.

Ulkoministeriö on aloittanut riippumattoman tarkastusprosessin, jonka tavoitteena on varmistaa, että Kirkon ulkomaanavun toimet riskienhallinnan vahvistamiseksi ovat riittävät.

Ulkoministeriö suhtautuu kaikkiin väärinkäytösepäilyihin vakavasti ja puuttuu havaittuihin epäkohtiin.

Lisätietoja