TAIEX-ohjelma 25 vuotta

Euroopan unionin rahoittama lyhytkestoisen asiantuntijatuen ohjelma TAIEX täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Merkkipaalua juhlistettiin Suomessa julkaisulla ja tilaisuudella.

TAIEX aloitti toimintansa tammikuussa 1996 teknisenä apuna Keski- ja Itä-Euroopan niin kutsutuille assosiaatiomaille unionin sisämarkkinoihin lähentymiseksi. Ohjelma on sittemmin laajentunut niin temaattisesti kuin maantieteellisestikin ja on tänä päivänä globaali kehittämisohjelma, joka tuo yhteen julkisen hallinnon asiantuntijoita eri puolilla maailmaa. Komission tilastojen mukaan TAIEX-toimintaan on vuodesta 1996 lähtien osallistunut yli 40 000 asiantuntijaa ja tapahtumia on järjestetty jo yli 26 000.

TAIEXia eri näkökulmista

TAIEXin kansallinen 25-vuotisjuhlatilaisuus järjestettiin 25.11. virtuaalisesti. Tilaisuus keräsi laajan osallistujajoukon ja sen aikana kuultiin puheenvuoroja ulkoministeriöstä, komissiosta sekä suomalaisilta TAIEX-toimijoilta.

Juhlaseminaarin alkusanat lausui ulkoministeriön valtiosihteeri Matti Anttonen, joka totesi TAIEXin olleen vuosien saatossa Suomelle konkreettinen väline olla kokoaan suurempi maailmalla. Komission naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvotteluiden pääosaston tervehdyksen esitti virkaatekevä yksikönpäällikkö Francisco López-Menchero. López-Menchero kiitti Suomea aktiivisesta osallistumisesta TAIEXiin erityisesti viime vuosina. TAIEXin kansallinen koordinaattori Eerikki Vainio ulkoministeriöstä kertoi tämän jälkeen Suomen osallistumisesta TAIEXiin vuosina 1996–2021.

Tilaisuudessa pääsivät ääneen myös TAIEXissa eri tavoin mukana olevat toimijat. Tämä toteutui kolmen puheenvuoron kokonaisuudessa, jossa jokainen puhuja tarkasteli TAIEXia vähän eri näkökulmasta. Ensin lakiasianjohtaja Ritva Suurnäkki Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista kertoi kokemuksiinsa pohjaten, miltä toiminta näyttäytyy asiantuntijalle. Yksikönpäällikkö Helena Ewalds Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta vuorostaan tarkasteli TAIEXia organisaation näkökulmasta. 

Osuuden kolmannessa puheenvuorossa Suomen Romanian ja Moldovan -suurlähettiläs Marjut Akola käsitteli TAIEXia Suomen edustuston näkökulmasta.

Puheenvuoroissa korostuivat muun muassa vuorovaikutuksen merkityksellisyys TAIEX-kohtaamisissa, edunsaajahallinnon tarpeiden kuuntelemisen tärkeys sekä asiantuntijuuden ja asiantuntijoiden keskeinen rooli toiminnassa.

Tilaisuuden lopuksi kuultiin kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan komissaarin Jutta Urpilaisen videotervehdys.

Julkaisulla pysyvämpää näkyvyyttä toiminnalle

TAIEXin juhlajulkaisu 25 vuotta asiantuntijayhteistyötä: Euroopan unionin TAIEX-ohjelma ja Suomi julkaistiin muutama päivä ennen tilaisuutta. Julkaisu käy läpi TAIEXin kehityksen toiminnan alkuvaiheesta tähän päivään ja toimii tältä osin perustietopakettina TAIEXista.

Ohjelman esittelyn lisäksi julkaisu vetää yhteen Suomen osallistumista TAIEX-toimintaan. Tätä käsitellään sekä osallistujamäärien että toiminnan maantieteellisen ja temaattisen kohdentumisen kautta. Julkaisuun on koottu myös lyhyitä kommentteja TAIEXiin osallistuneilta suomalaisilta asiantuntijoilta ja organisaatioilta. Kommenteista on luettavissa, että TAIEXiin osallistuminen on Suomessa koettu hyödyllisenä ja että osallistumisesta saatavat hyödyt tunnistetaan laajasti.

Kartta Suomen TAIEX-yhteistyöstä 1996–2021 Yhteistyö on ollut laajaa. Suomi on 25 vuoden aikana tehnyt TAIEX-yhteistyötä yli 60 maan kanssa. Kartta: Nórr Design/Pekka Pölkki.

”Julkaisu on tarkoitettu kaikille TAIEX-toiminnasta kiinnostuneille. Se paitsi käy läpi Suomen toimintaa, kannustaa toivottavasti myös uusia tahoja hakeutumaan toiminnan piiriin. Julkaisussa on haluttu nostaa vahvasti esiin se, miten toimijamme ovat osallistumisensa kokeneet. Tämä tarjoaa vertaisnäkökulmaa osallistumista pohtiville”, tiivistää Eerikki Vainio.

 

Kansallinen TAIEX-koordinaattori (2019–2021) 

Eerikki Vainio, asiantuntija