Suurlähettiläsnimityksiä ja sivuakkreditointi Salomonsaarille

Tasavallan presidentti määräsi esittelyssään 30. toukokuuta kaksi uutta suurlähettilästä ja sivuakkreditoinnin. Valtioneuvosto päätti viran jatkosta 30. toukokuuta.

Abujan-suurlähetystö, Nigeria

Valtioneuvosto nimitti istunnossaan 30. toukokuuta lähetystöneuvos Sanna Selinin ulkoasiainneuvoksen virkaan 1. syyskuuta 2024 lukien. Tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Selinin Suomen Abujan-edustuston päällikön tehtävään 1. syyskuuta 2024 lukien.

Selin siirtyy tehtävään ulkoministeriön kansainvälisen kaupan osastolta, jossa hän on toiminut markkinoillepääsy-yksikön päällikkönä vuodesta 2021 lähtien ja vienninedistämistehtävissä vuosina 2020–2021. Ulkoministeriössä hän on työskennellyt aiemmin Amerikan ja Aasian osastolla vastaten Afganistaniin ja Pakistaniin liittyvistä alueellisista asioista, Eurooppa-osastolla koordinaatiotehtävissä sekä poliittisella osastolla turvallisuuspolitiikan parissa. Selinillä on edustustokokemusta Suomen suurlähetystöistä New Delhissä ja Nikosiassa sekä Suomen EU-edustustosta Brysselissä.

Ulkoministeriön palvelukseen Selin on tullut vuonna 2003. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri (maantiede).

Pekingin-suurlähetystö, Kiina

Tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Mikko Kinnusen Suomen Pekingin-suurlähetystön päällikön tehtävään 1. lokakuuta 2024 lukien.

Kinnunen siirtyy tehtävään ulkoministeriön strategisen viestinnän suurlähettilään tehtävästä, jota hän on hoitanut vuodesta 2023 lähtien. Tätä ennen Kinnunen toimi Etyjin puheenjohtajan erityisedustajana Ukrainassa ja Ukraina-Venäjä-Etyj-kolmikantaryhmässä vuosina 2021–2022. Ulkoministeriössä hän on aiemmin työskennellyt muun muassa poliittisen osaston päällikkönä vuosina 2019–2021 sekä turvallisuuspoliittisen yksikön päällikkönä vuosina 2013–2018. Hän on toiminut Suomen suurlähettiläänä Kazakstanissa vuosina 2009–2013, ja muuta edustustokokemusta hänellä on Suomen suurlähetystöstä Moskovassa ja Washingtonissa sekä Suomen YK-edustustosta New Yorkissa.

Ulkoministeriön palvelukseen Kinnunen on tullut vuonna 1996. Koulutukseltaan hän on valtiotieteen kandidaatti (poliittinen historia, Helsingin yliopisto).

Sivuakkreditointi Salomonsaarille

Lisäksi tasavallan presidentti määräsi Canberran-edustuston päällikön, suurlähettiläs Arto Haapean sivuakkreditoinnin Salomonsaarille.

Viran jatkaminen

Valtioneuvosto määräsi myös istunnossaan torstaina 30. toukokuuta, että ulkoasiainneuvos Erik Lundberg jatkaa edelleen ulkoministeriön poliittisen osaston apulaisosastopäällikön tehtävässä määräajalla 1.8.2024–31.8.2026.