AmbassadörsutnämningarRepublikens president har utnämnt chefen för UMs administrativa avdelnng Charles Murto till ambassadör i Madrid, ambassadören i Camberra Esko Hamilo till ambassadör i Paris och direktören för UMs Europa-linje Anneli Puura-Märkälä till ambassadör i Peking från början av september. Ambassadören i Delhi Benjamin Bassin har utnämnts till ambassadör i Peking i början av november.

Ambassadören i Paris Antti Hynninen har utnämnts till ambassadör i Bern från början av juli, linjedirektören för internationell rätt Esko Kiuru till ambassadör i Lissabon från början av augusti, generalkonsuln i Berlin Pekka Säilä ambassadör i Haag och chefen för forsknings- och planeringsenheten Mikko Jokela generalkonsul i Hamburg från början av september. Utrikesrådet Taina Kiekko från OECD-representationen har utnämnts till ambassadör i Vilnius och ambassadören i Teheran Antti Koistinen till Damasjus samt enhetschefen för Östeuropa och Mellersta Asien Yrjö Karinen ambassadör i Teheran från början av oktober.