Ambassadör Jorma Vanamo har avlidit

Den sista diplomaten som tjänat Finlands utrikesförvaltning sedan Paasikivis tid, ambassadör Jorma Vanamo avled den 13 december i sitt hem i Kronohagen i Helsingfors 93 år gammal.

Jorma Vanamo föddes i Mouhijärvi den 30 oktober 1913. Jorma Vanamo hade en över 40 år lång mångsidig karriär inom utrikesförvaltningen. Han tjänstgjorde som ambassadör i Warszawa, Moskva, Rom och Stockholm och som ministeriets kanslichef. Jorma Vanamo gick i pension vid 67 års ålder år 1980.