Suomi vahvistaa tukeaan Mosambikin opetussektorille ja rauhanprosessin edistämiseen

Suomen kehitysyhteistyövaroilla tuetaan koulutuksen saavutettavuutta sekä Renamon sotilaiden aseistariisuntaa ja paluuta siviilielämään rauhansopimuksen mukaisesti.

Lapsia luokassa
Suomen tukeman FASE-yhteisrahoitusohjelman myötä luokkakoot Mosambikin kouluissa ovat pienentyneet. Keskimäärin luokassa on edelleen 65 lasta. Kuvassa koululaisia Maputon Escola Primaria Unidad 30 –peruskoulussa helmikuussa 2020. Kuva: Ruut Tolonen

Suomi ja Mosambik ovat allekirjoittaneet sopimuksen Suomen 10 miljoonan euron tuesta Mosambikin opetussektorille vuodelle 2020. Opetussektori on jo pitkään ollut Suomen kehitysyhteistyön painopisteitä Mosambikissa.

Vuodesta 2003 alkaen Suomen tuki on kanavoitu perusopetuksen kehittämiseen avunantajien yhdessä maan opetusministeriön kanssa perustaman yhteisrahoitusohjelman FASE:n (Fundo de Apoio ao Sector da Educacão) kautta.

Ohjelma kattaa opetuksen esiopetuksesta lukioon sekä aikuiskoulutuksen. Siitä rahoitetaan muun muassa oppimateriaalit, opettajien koulutus sekä koulutuksen kehittämistyö. Nyt myönnetty tuki suunnataan opetussektorin keväällä hyväksytyn opetusstrategian (2020-2029) toteuttamiseen ja koronaviruksen aiheuttamien erityistoimien tukemiseen.

Mosambikin koulut ovat olleet suljettuna maaliskuusta lähtien. Opetusministeriö toteuttaa Mosambikin hallituksen linjauksia sekä ohjaa ja tuottaa tukimateriaalia ja tarvittavaa infrastruktuuria kouluille ja oppilaitoksille koronatilanteen aiheuttamiin poikkeusjärjestelyihin.

Suomi toimii tällä hetkellä FASE-avunantajaryhmän puheenjohtajana kantaen päävastuun ohjelman suunnittelusta, koordinaatiosta ja seurannasta yhdessä Mosambikin viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa.

Suomi panostaa opetuksen laadun kehittämiseen

Valtaosa Mosambikin noin kahdeksasta miljoonasta kouluikäisestä lapsesta käy koulua. Kuten monissa muissakin kehitysmaissa, oppimistulokset ovat kuitenkin heikot johtuen esimerkiksi suurista luokkakoista, opettajien heikosta koulutustasosta ja siitä, että kouluissa ei välttämättä ole sähköä tai juoksevaa vettä.

FASE:n puitteissa tehdyn yhteistyön tuloksena erityisesti tyttöjen kouluun pääsy on lisääntynyt merkittävästi, alueellinen eriarvoisuus on vähentynyt, luokkakoot pienentyneet ja koulutettujen opettajien määrä noussut.

Suomen keskeisinä tavoitteina puheenjohtajuuskaudellaan on jatkaa työtä opetuksen laadun kehittämiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi muun muassa laajentamalla äidinkielistä opetusta sekä poistamalla tyttöjen koulunkäynnin esteitä.

Pöydän ääressä istuu kaksi naista maskit kasvoilla. Mosambikin, Suomen ja EU:n liput edustalla.
Mosambikin rauhanprosessin sihteeristöön kuuluva Aiofe Murphy ja Suomen Mosambikin-suurlähettiläs Laura Torvinen heinäkuussa 2020 järjestetyssä allekirjoitustilaisuudessa, jossa vahvistettiin Suomen 300 000 euron tuki rauhanprosessin edistämiseen. Kuvaaja: Henna Mäki-Mantila

Pysyvä rauha vaatii ripeitä toimia                  

Opetussektorin tuen ohella Suomi on myöntänyt 300 000 euroa Mosambikin rauhanprosessin edistämiseen, jota Suomi on tukenut poliittisesti sen käynnistämisestä vuonna 2016 alkaen.

Mosambikin hallituksen ja oppositiopuolue Renamon aseellisen siiven väliset rauhanneuvottelut saatiin päätökseen elokuussa 2019. Rauhansopimus, joka hyväksyttiin lakina maan parlamentissa, vahvistavaa osapuolten sitoutumisen vihollisuuksien päättämiseen sekä määrittelee tiekartan Renamon sotilaiden aseistariisumisen, demobilisaation ja kotiuttamisen (DDR-prosessi) toteuttamiseksi sovitussa aikataulussa.

Nyt myönnetty 300 000 euroa käytetään DDR-prosessin toimeenpanoon. Rahoitus kanavoidaan yhteisen rauhanrahaston kautta, jota hallinnoi UNOPS yhdessä Maputossa toimivan Rauhanprosessin sihteeristön kanssa.

Suomen rahoitus on tärkeä lisätuki DDR-prosessin ripeään toimeenpanoon, mikä on välttämätön pysyvän rauhan luomiseksi Mosambikiin.

DDR-prosessin piirissä on noin Renamon 5 200 taistelijaa. Siviilielämään paluun helpottamiseksi heille myönnetään rahallinen korvaus sekä vaatteita, kotitaloustarvikkeita ja työkaluja sisältävä työkalupakki, joiden turvin he voivat palata kotiseuduilleen.

Rahoitus on myös osoitus Suomen sitoutumisesta rauhantyöhön Mosambikissa ja vahvistaa Suomen roolia Mosambikin hallituksen ja yhteistyökumppaneiden kanssa käytävässä dialogissa.

Vuonna 2019 Suomi myönsi yhteensä 100 000 euroa rauhanneuvotteluprosessin tukemiseksi.

 

Ruut Tolonen

Kirjoittaja työskentelee tiedottajana ulkoministeriön viestinnässä.