Suomi tukee Ukrainan koulu-uudistusta ja auttaa parantamaan energiatehokkuutta

Suomi on tukenut Ukrainaa jo useiden vuosien ajan. Tällä hetkellä painopisteet ovat koulutusjärjestelmän uudistamisessa ja energiatehokkuudessa.

Ukrainalaisia lapsia koulussa. Kuva: NEFCO/Patrik Rastenberger.

Ulkoministeriö on avannut Ukrainan kehitysyhteistyöstä kertovan sivuston, jossa kerrotaan Suomen tekemästä työstä Ukrainassa ja esitellään Suomen Ukrainan kehitysyhteistyöstrategia.

Suomi on lisännyt tukeaan Ukrainalle vuodesta 2014 lähtien Itä-Ukrainan konfliktin alettua. Ukraina tarvitsee tukea maan vaikeutuneen poliittisen, taloudellisen ja humanitaarisen tilanteen takia. Yhteensä Suomen tuki on ollut liki 40 miljoonaa euroa vuosina 2014-2018.

Painopisteinä Suomella ovat erityisesti koulutusjärjestelmän uudistaminen ja energiatehokkuus. Koulutusjärjestelmässä etusijalla on peruskoulu-uudistus (”The New Ukrainian School”). Näillä aloilla Suomella on tarjota kansainvälisesti tunnustettua, korkealaatuista osaamista.

"Erityisesti koulutuksessa Suomi on todellinen suurvalta, joten on ilo olla viemässä tätä osaamista myös Ukrainaan. Ukrainan koulu-uudistuksen  tavoitteena on ennen kaikkea parantaa opetuksen ja oppimisen laatua", kommentoi Suomen Ukrainan suurlähetystön opetusalan erityisasiantuntija Jukka Tulivuori.

Vuoden 2019 alkupuolella Tulivuori aloittaa Kehityksentekijät-blogin, jossa hän kertoo käytännönläheisesti siitä, mitä Ukrainan koulu-uudistuksessa tapahtuu.

"Energiatehokkuuden osalta perustimme Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO:n kanssa Ukrainan energiatehokkuutta tukevan rahaston vuonna 2017. Rahaston hankkeiden kautta lisätään uusiutuvan energian ja jätteen hyödyntämistä energialähteinä, kehitetään bioenergian logistiikkaa sekä hyödynnetään puhdasta tuotantoa ja älykästä energiaa", kertoo ulkoministeriön itäosaston kehityspoliittinen neuvonantaja, suurlähettiläs Juhani Toivonen.

Suomi rahoittaa sekä Ukrainan koulu-uudistusta että energiatehokkuusrahastoa kuudella miljoonalla eurolla kumpaakin vuosina 2018-2021. Lisäksi Suomi varautuu myöntämään jatkorahoitusta Euroopan neuvoston Ukraina-tukiohjelmalle vuonna 2019 Suomen puheenjohtajuuskaudella.

Suomi jatkaa tarkkailijoiden lähettämistä Etyjin tarkkailuoperaatioon sekä asiantuntijoiden lähettämistä EU:n neuvonantajaoperaatio EUAMiin ja Moldovan vastaisen rajan tarkkailuoperaatio EUBAMiin. Suomi tukee Ukrainaa lisäksi muun muassa myös kansalaisjärjestöhankkeilla, Naton kumppanuushankkeilla ja miinanraivaustyöllä.

Lisätietoja: opetusalan erityisasiantuntija Jukka Tulivuori, +380 50 419 9933, kehityspoliittinen neuvonantaja, suurlähettiläs Juhani Toivonen +358 29 535 0898 ja Senior Investment Manager, NEFCO, Helena Lähteenmäki +358 10 618 0633.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.