Finland erbjöd civilpoliser till Darfur

Pressmeddelande 187/2007
27.9.2007

Finland har erbjudit FN totalt tolv civilpoliser till FN:s och Afrikanska unionens gemensamma krishanteringsinsats i Darfur. Operationen Unamid, United Nations African Union Mission in Darfur, ska bland annat stödja genomförandet av fredsavtalet för Darfur, trygga biståndsarbetarnas verksamhet i området och skydda civila.

Avsikten är att sända en fredsstyrka på 26 000 personer till platsen så fort som möjligt. Förberedelserna inför insatsen har framskridit. I insatsen deltar förutom soldater även poliser, som bland annat ska utbilda sudanesiska poliser och stödja utvecklingen av polisens handlingsmöjligheter samt rapportera och övervaka.

Tre av de tolv civilpoliserna är kvinnor. Som det nu ser ut övergår dessutom två finländare till insatsen från Afrikanska unionens pågående insats Amis i Sudan.

Antalet finländska civila experter som deltar i eller är på förslag till civila krishanteringsinsatser på olika håll i världen uppgår i dag till 93.

Närmare upplysningar: chefen för enheten för civil krishantering Mika-Markus Leinonen, tfn 09 1605 5357