Finland övertog ordförandeskapet i OSSE med en stärkning av organisationen som mål

Pressmeddelande 1/2008
1.1.2008

Finland övertog i dag ordförandeskapet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE. OSSE är för dess 56 deltagarländer ett unikt samarbetsorgan vars centrala princip är enhällighet i beslutsfattandet.

"Finlands ordförandeskap kommer framför allt att fokusera på att effektivera organisationens verksamhet och fullgöra existerande åtaganden", säger utrikesminister Ilkka Kanerva, som i praktiken fungerar som ordförande i OSSE under innevarande år. Kanerva tog över efter sin spanske kollega, utrikesminister Miguel Angel Moratinos. Spanien innehade ordförandeskapet i OSSE 2007.

Finlands ordförandeskap kommer enligt Kanerva att präglas av många osäkerhetsfaktorer. Kosovofrågan, olösta konflikter och ödet för avtalet om konventionella styrkor i Europa kommer att stå högt på agendan under året.

Den nye ordföranden kommer att presentera ordförandeskapets prioriteringar för OSSE:s permanenta råd i Wien den 10 januari. Det permanenta rådet är OSSE:s viktigaste beslutsfattande organ. Kort därefter besöker han OSSE:s fältoperationer i Ukraina och Moldavien.

OSSE är känt i synnerhet för sin valobservation, som utförs av OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter med säte i Warszawa. Utrikesminister Kanerva påpekade att årets första val är presidentvalet i Georgien den 5 januari, varefter flera deltagarländer, allt från Ryssland till USA, håller president- och parlamentsval.

Avsikten är också att OSSE under Finlands ordförandeskap ska inleda nya projekt för ökad säkerhet vid deltagarländernas gränser, sade Kanerva. Finland är redo att delta till exempel i gränsövervakning i Tadzjikistan.

"Vi skulle gärna se att även grannländerna, såsom vår asiatiska OSSE-partner Afghanistan, deltog i verksamheten", sade Kanerva.

OSSE är ett resultat av åratal, om inte årtionden, av arbete. Ingen organisation är någonsin helt färdig, och det påverkar även målen för vårt ordförandeskap, konstaterade Kanerva.

Kanerva beskrev OSSE som ett regionalt arrangemang som bygger på FN-stadgan. OSSE är ett unikt forum som bygger på konsensus i beslutsfattandet, vilket givetvis ställer höga krav på de stater som verkligen vill utveckla organisationens verksamhet, men enigheten säkerställer å andra sidan också att besluten har alla deltagarländers fulla stöd.

"Vi är en organisation och ett instrument för fred, säkerhet, stabilitet och samarbete i vår region. Vi har utvecklat en imponerande uppsättning principer, normer och åtaganden", sade Kanerva, som representerar landet där Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa föddes i början av 1970-talet.

"Jag vill tacka utrikesminister Moratinos för hans utmärkta verksamhet som ordförande i OSSE. Samtidigt vill jag välkomna Grekland och utrikesminister Dora Bakoyannis till ordförandeskapstrojkan, vars verksamhet vi verkligen strävar efter att effektivera under vårt ordförandeskap", sade Kanerva.

Utrikesministern ville särskilt tacka OSSE:s personal för dess värdefulla arbete såväl inom organisationens missioner som vid dess sekretariat och institutioner.

Närmare upplysningar: ambassadör Aleksi Härkönen, sekretariatet för Finlands OSSE-ordförandeskap, tfn 09 1605 5496, och utrikesministerns pressattaché Juha Kirstilä, tfn 09 1605 5012, www.osce.org/cio(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

ETYJ