Suomi painottaa naisten ja tyttöjen oikeuksia sekä vastuuvelvollisuuden toteutumista YK:n ihmisoikeusneuvostossa

YK:n ihmisoikeusneuvosto kokoontuu 53. istuntoonsa 19. kesäkuuta–14. heinäkuuta Genevessä, Sveitsissä.

Sinivihreä tyylitelty maapallo
 

Ihmisoikeusneuvosto on YK:n tärkein hallitustenvälinen ihmisoikeuksia suojeleva ja edistävä elin. Suomi on ihmisoikeusneuvoston jäsen kaudella 20222024. Suomi jatkaa neuvostossa pitkäjänteistä työtään universaalien ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi. 

Istunnossa Suomi ja Ruotsi esittävät yhteistyössä laittomien teloitusten estämistä käsittelevän erityisraportoijan mandaatin uusinnan. Maat ovat tehneet YK:n yleiskokouksessa pitkään yhteistyötä tämän ihmisoikeuksien ytimessä olevan kysymyksen parissa. Työssä korostuu jokaisen oikeus elämään, viranomaisten velvollisuus riippumattomaan tutkintaan sekä puolueettoman tuomioistuinlaitoksen ja tehokkaan oikeussuojan merkitys. Erityisraportoija tukee näiden oikeusnäkökulmien edistämistä.

Kesän istunnossa korostuu perinteisesti Suomelle tärkeät naisten ja tyttöjen oikeudet sekä sukupuolten tasa-arvo. Suomi osallistuu vahvalla panoksella neuvotteluihin naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan estämisestä sekä pakkoavioliittojen estämisestä. Annamme panoksemme myös muun muassa oikeutta opetukseen koskevissa neuvotteluissa. 

Neuvoston asialistalla ovat muun muassa myös Venäjän hyökkäys Ukrainaan, Valko-Venäjä, Afganistan, Iran, Syyria ja Sudan. Neuvosto käy keskustelun Afganistanin naisten ja tyttöjen ihmisoikeustilanteesta asiantuntijaraportin pohjalta. Neuvosto saa ensimmäisen katsauksen Irania käsittelevältä tietojenkeruumissiolta, jonka neuvosto perusti erityisistunnossaan viime vuonna.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto OHCHR antaa istunnossa katsauksen Ukrainan tilanteesta. OHCHR on muun muassa tehnyt tärkeää, riippumatonta työtä rekisteröidessään siviiliuhreja Venäjän laittoman hyökkäyssodan alusta lähtien. Suomi tukee vahvasti sitä, että neuvosto saa jatkossakin toimiston katsauksen Ukrainan tilanteesta.

Lue lisää:

Lisätietoja

  • Ann-Mari Fröberg, tiiminvetäjä, ihmisoikeuspolitiikan yksikkö, puh. +358 295 350 896
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.