Suomi mukana Ukrainan koulu-uudistuksessa

Ukrainan opetus- ja tiedeministeriön koordinoima hanke The New Ukrainian School uudistaa Ukrainan perusopetusta 2020-luvulle. Suomi tukee uudistusta omalla hankkeellaan. Se rahoitetaan Suomen kehitysyhteistyömäärärahoista, ja yhteensä Suomi on mukana kuudella miljoonalla eurolla.

    

Ukrainan opetus- ja tiedeministeriön koordinoima hanke The New Ukrainian School uudistaa Ukrainan perusopetuksen 2020-luvulle. Monet ukrainalaiset kokevat, että koulujärjestelmä maassa on vielä hyvin vanhanaikainen, ja siksi uudistukselle on vahva tuki myös suuren yleisön keskuudessa.  Suomi on aloittamassa opetusalan yhteistyötä laajalla rintamalla Ukrainassa tukien maan koulutusjärjestelmän uudistamista. Ukrainan hallitus esitti toiveen yhteistyötä Suomelle, sillä Suomen osaaminen koulutuskysymyksissä on laajasti arvostettua.

Tarkoituksena on uudistaa Ukrainan perusopetusta 2020-luvulle kehittämällä esimerkiksi pedagogiikkaa, opetussuunnitelmia, oppimisympäristöjä, oppimateriaaleja ja opettajankoulutusta. Suomella onkin osaamista omien, viimeaikaisten uudistustensa takia näillä kaikilla osa-alueilla.

Suomi tukee hanketta yhteensä kuudella miljoonalla eurolla ja hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa suomalainen konsulttiyhtiö FCG International. Mukana toteutuksessa on myös Helsingin yliopisto. Hanke rahoitetaan Suomen kehitysyhteistyömäärärahoista.

Vuosina 2018-2022 toteutettavan Suomen hankkeen tavoitteena on Ukrainan opetusjärjestelmän laadun kehittäminen sekä suuren yleisön tietoisuuden lisääminen Ukrainan uudistuvasta perusopetuksesta. Lisäksi syksyn 2018 aikana käynnistetään hankkeeseen liittyvän lisäosan suunnittelu, joka keskittyy vähemmistökieliryhmien oppilaiden ukrainankielen oppimisen tukeen. Kehittämistyö keskittyy pääasiassa opettajankoulutukseen ja oppimateriaaleihin.

Suomi on myös alustavasti mukana EU:n suuressa Ukrainan ammatillisen koulutuksen uudistamishankkeessa Better Skills for Modern Ukraine, jonka muita toteuttajamaita ovat Saksa, Puola ja Viro. Tämän hankkeen kokonaisbudjetti on noin 50 miljoonaa euroa, josta EU rahoittaa 38 miljoonaa euroa. Hanketta hallinnoi Saksa ja se ajoittuu näillä näkymin vuosille 2019-2023. Suomi tukee hanketta kahdella miljoonalla eurolla, mikäli osallistuminen siihen varmistuu.

Ammatillisen koulutuksen vetovoima on tällä hetkellä heikkoa Ukrainassa ja hankkeen yhtenä tavoitteena onkin lisätä ammatillisen koulutuksen houkuttelevuutta. Muita tavoitteita ovat ammatillisen koulutuksen strategisen suunnittelun ja koordinaation kehittäminen sekä koulurakennusten infrastruktuurin parantaminen.

Suomen hankkeen tiiminvetäjä Arto Vaahtokari osallistui yhteen seminaarin paneelikeskusteluista, joissa hän toi vahvasti esille suomalaisen pedagogiikan kehittämisen näkökulman.

Ukrainan koulu-uudistusta esiteltiin Kiovassa 21.8.2018 suuressa opetusalan seminaarissa.  Seminaariin osallistui noin 700 opetusalan asiantuntijaa eripuolilta Ukrainaa ja sen avasi Ukrainan presidentti Petro Porošenko.

Lisätietoja: Opetusalan erityisasiantuntija Jukka Tulivuori, Suomen Kiovan suurlähetystö, puh. +380 50 419 9933

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi