Finland intresserar Kazakstan som samarbetspartner

Den exportfrämjande resan till Kazakstan som leds av utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki bekräftar att Finland är en intressant samarbetspartner för det lokala näringslivet. Intresset är ömsesidigt vilket bland annat framgår av den finska företagsdelegationens storlek och representativitet. Med på resan är representanter från ungefär trettio finska företag som representerar flera olika branscher.

Paula Lehtomäki Besöket inleddes måndagen den 8 januari med en överraskande inrepolitisk nyhet. I samma stund som ministern och hennes följe landade på Astanas flygplats tillkännagavs, i och med premiärministerns avskedsbrev, att Kazakstans parlament hade upplösts. Parlamentets upplösningsprocess hade trots allt en ringa effekt på det överenskomna programmet. Den mest intressanta följden var att mötet med premiärministern förbyttes i ett möte med vice premiärminister Karim Massimov som president Nusultan Nazarbajev utnämde till ny premiärminister onsdagen den 10 januari.

Regeringsskiftet antas inte föra med sig några större förändringar i landets politik, främst därför att presidenten i Kazakstan spelar en så betydande roll. Landets planer på att göra sin ekonomi mångsidigare torde alltså också i fortsättningen drivas ivrigt. Man vill inte bygga upp hela ekonomin endast på oljan. Reformer gällande de inhemska samhällsstrukturerna fortsätter. Den finländska hälsovårds- och utbildningssektorn är väl känd i Kazakstan, och av den vill man ta lärdom.

Kazakstan strävar efter att bli ordförande för OSSE efter Finland

Kazakstans flagga När Lehtomäki träffade utrikesminister Kasymzhomart Tokajev diskuterades framförallt landets strävan att bli ordförande för organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Kazakstan anhåller om ordförandeskapet för år 2009. Inom OSSE har ännu inget beslut om ärendet gjorts. Finlands inställning till Kazakstans ordförandeskap är försiktigt medhållande. Finland kommer att fungera som OSSE:s ordförande år 2008.

Värden för besöket, industri- och handelsminister Vladimir Shkolnik, undertecknade tillsammans med minister Lehtomäki ett bilateralt investeringsskyddsavtal som ersätter det avtal som slöts år 1992.

Finland stödjer också Kazakstans medlemsanslutning till Världshandelsorganisationen WTO, och Shkolnik förmedlade sitt särskilda tack till ambassadör Vesa Himanen som leder WTO:s multilaterala anslutningsarbetsgrupp.

Finpro öppnar kontor i Almaty

Finpros kontor ligger i Almaty i östra Kazakstan. Under resan kommer också Finpros kontor i Almaty att invigas. I fortsättningen kommer kontoret tillsammans med honorärkonsul Murat Ramazanov att representera finska företag i Kazakstan på permanent basis. Verksamhetsbetingelserna för en intensivare växelverkan mellan finska och kazakstanska företag får alltså stöd på många sätt.

Ett businessforum med syftet att föra samman finska och kazakstanska företag väckte oväntat stort intresse och samlade uppskattningsvis 160 deltagare. Besökets olika skeden har ingående noterats i lokal media. Det finns alltså intresse i Kazakstan för Finland och finländarna – liksom det finns marknader för intresserade finska företag.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lehtomäki på exportfrämjande resa till Kazakstan