Suomi kasvattaa tukeaan Afrikan kehitysrahastolle

Suomi osallistuu Afrikan kehityspankkiin kuuluvan Afrikan kehitysrahaston lisärahoitukseen 68,4 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi Suomi valmistelee rahastolle 80 miljoonan euron lainaa. Rahasto tukee maanosan köyhimpiä maita.

Yli 30 avunantajamaata ja Afrikan valtion edustajaa ovat päässeet sopimukseen Afrikan kehitysrahaston (AfDF) lisärahoituksesta vuosille 2019–2022. Noin 6,8 miljardin euron rahoituspaketista avunantajamaiden kehitysyhteistyövarojen osuus on yli 5,5 miljardia euroa. Afrikan kehitysrahasto myöntää pehmeäehtoista lainarahoitusta Afrikan köyhimmille maille. Sen rahoituksesta sovitaan kolmen vuoden välein käytävissä lisärahoitusneuvotteluissa.

Suomen rahoituslupaus koostuu lahja-avusta sekä ensi vuonna esitettävästä pehmeäehtoisesta lainasta, josta osa lasketaan lahja-avuksi. Suomen lupaama tuki vastaa 45 prosentin kasvua vuosien 2016–2019 rahoituskierrokseen verrattuna, jolloin Suomi tuki rahastoa 62,8 miljoonalla eurolla.

Rahaston tavoitteet ovat yhteneväisiä Suomen pitkäaikaisten kehityspoliittisten tavoitteiden kanssa: yksityisen sektorin tukeminen ja työpaikkojen luominen varsinkin nuorille, koulutus, hauraat valtiot, tasa-arvo sekä ilmastonmuutoksen torjunta. Noin 95 prosenttia AfDF:n rahoituksesta kohdistuu vähiten kehittyneisiin (LDC) maihin ja noin 57 prosenttia suuntautuu hauraisiin valtioihin. 

”Lisärahoitus tukee hyvin Suomen kehityspolitiikan maantieteellistä painotusta Afrikkaan, finanssisijoitusten hyödyntämistä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä panostustamme ilmastotyöhön”, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari sanoo.

Vaikka kehitys on kuluneen vuosikymmenen aikana ollut myönteistä monissa Afrikan maissa, jäävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet nykyisellä talouskasvun tasolla saavuttamatta. Monet maat ovat kärsineet raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen laskusta viime vuosina. Huolta aiheuttavat myös voimakas väestönkasvu ja lisääntyvä nuorisotyöttömyys sekä niihin liittyen nopeasti kasvava pakolaisuus ja siirtolaisuus, aivovuoto ja ääriliikkeiden nousu.

Tulevalla rahoituskaudella AfDF:n toiminnassa korostuvat erityisesti hauraat valtiot sekä yksityissektorin kehittäminen. Myös ilmastorahoituksen osuus kasvaa 40 prosenttiin. Painotukset vastaavat hyvin YK:n kestävän kehityksen ja Suomen kehityspolitiikan tavoitteita.

Lisätietoja: Max von Bonsdorff, kehityspoliittisen osaston kehitysrahoituksen ja yksityisen sektorin yksikön päällikkö, puh. 050 344 1014.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi